Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Länsstyrelsen och Region Gotland bildar ett friluftsråd

Landshövding Anders Flanking och Regionstyrelsens ordförande Meit Fohlin skriver på varsitt exemplar av ett dokument. I bakgrunden syns en skärm där det står Friluftsdialogen 2022.

Som avslutning på årets friluftsdialog skrev Landshövding Anders Flanking och Regionstyrelsens ordförande Meit Fohlin varsitt exemplar av avsiktsförklaringen att bilda ett gemensamt Friluftsråd.

Länsstyrelsen och Region Gotland ska tillsammans bilda ett friluftsråd för att gemensamt verka för ett hållbart och inkluderande friluftsliv på Gotland.

Under torsdagen arrangerades årets friluftsdialog i Ljusgården hos Region Gotland. Dialogen bjöd på gästföreläsare, workshops och samtal om friluftslivets utveckling på Gotland, framförallt med koppling till folkhälsa.

Som avslutning på dialogen klev Landshövding Anders Flanking och Regionstyrelsens ordförande Meit Fohlin upp på scen för att skriva under en avsiktsförklaring om bildandet av ett gemensamt friluftsråd.

Intresset för friluftsliv växer och fler och fler får upp ögonen för det rörliga friluftslivet. Under pandemin har utvecklingen varit i det närmaste explosionsartad. Då intresset är så stort, och aktörerna som nyttjar och tillhandahåller friluftsliv är många, finns behov av ett forum för diskussion om hur man utvecklar friluftslivet på Gotland på ett hållbart sätt. Därför skapar regionen och länsstyrelsen ett gemensamt råd där även representanter från markägarorganisationer, besöksnäringen, utvecklingsbolagen och de ideella föreningarna är tänkta att ingå.

– Jag är glad över att idag kunna skriva under för bildandet av ett friluftsråd på Gotland. Det rörliga friluftslivet är viktigt för folkhälsan, den regionala utvecklingen och vår natur- och kulturförståelse. Att samverka i de här frågorna är viktigt för att kunna utveckla friluftslivet på Gotland på ett hållbart sätt, säger Landshövding Anders Flanking.

Syftet med friluftsrådet är att tillsammans utveckla förutsättningar för ett inkluderande hållbart friluftsliv som inspirerar till upplevelser i Gotlands rika natur- och kulturlandskap för både bofasta och besökare. Men även att skapa en bra samverkan kring friluftslivfrågorna på Gotland och verka som katalysator för gemensamma friluftslivsprojekt. Genom att göra detta bidrar man till regional utveckling, bättre folkhälsa, ökad natur- och kulturförståelse samt ger ön i helhet en ökad attraktionskraft, både för turism och som plats att bosätta sig på.

Kontakt