• Koka vattnet – förorenat dricksvatten inom Visby vattenledningsområde

    Det kommunala dricksvattnet i Visby, Vibble, Västerhejde, Själsö, Brissund, Väskinde, Tofta, Västergarn och Eskelhem är förorenat av bakterien Clostridium. Region Gotland uppmanar alla med kommunalt dricksvatten i området att koka allt vatten innan man dricker det eller använder det till matlagning. Senaste nytt om händelseutvecklingen hittar du på www.gotland.se/kokavattnet

Vind i kombination med snöfall i Gotlands länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuell vädervarning.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Idag börjar utbetalningen av EU:s jordbrukarstöd

Länsstyrelsen i Gotlands län har beslutat om utbetalningar av jordbrukarstöd på närmare 340 miljoner kronor för år 2022, vilket är 20 miljoner kronor mer än i fjol. De stöd det handlar om är gård- och förgröningsstöd, stöd till unga jordbrukare och nötkreatursstöd.

– Vi vet att stöden är efterlängtade hos många lantbruksföretagare som har haft ett tufft år med stora kostnadsökningar, säger Ingrid Jacobsson, samordnare för jordbrukarstöden

Gårdsstödet syftar till att främja lantbruket. Det ska bidra till ökad konkurrenskraft och till att hålla landskapet öppet medan nötkreatursstödet är till för att ge lantbruksföretag möjlighet att behålla en lönsam mjölk- och köttproduktion. Pengarna betalas ut till lantbrukarna, men i förlängningen är stöden även till nytta för konsumenterna.

– Vi är alltid lite extra glada här på Länsstyrelsens landsbygdsenhet när alla stöd kan betalas ut. Primärproducenterna är basen i samhällets livsmedelsförsörjning och vi vet hur viktiga stöden är för driften av lantbruken, säger landsbygdsdirektör Sanna Palomaa

Den 2 december kommer även slututbetalningen för miljöersättningar, kompensationsstöd och ekologisk produktion att betalas ut.

Det är Jordbruksverket som sköter utbetalning av jordbruksstöden. Om du väntar på stöd kan du läsa mer på ”mina sidor” på jordbruksverkets webbplats.
Mina sidor – jordbruksverket.se Länk till annan webbplats.

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Anders Flanking

Besöksadress

Visborgsallén 4

Postadress

621 85 VISBY

Organisationsnummer

202100-2312

Följ oss