Risk för vattenbrist i Gotlands länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Torsburgenleden officiellt invigd

Öppet landskap som är kargt med risbuskar och låg vegetation. I förgrunden en kort trästolpe med orange markering. En grupp människor går med ryggen mot kameran bort i bild. De har regnkläder och mössor på sig.

Ett trettiotal personer gick tillsammans med landshövdingen och personal från länsstyrelsen de första kilometrarna av leden, från Kräklingbo till Torsburgen. Foto: David Skoog

Gotlands nya vandringsled, Torsburgenleden, invigdes under tisdagen med bandklippning av Landshövding Anders Flanking, följt av en premiärvandring.

Klockan 09.00 på tisdagen invigdes Torsburgenleden vid Kräklingbo bygdegård. Ett trettiotal personer trotsade duggregnet och såg landshövding Anders Flanking hålla tal och klippa band för att förklara leden öppen.

– Det här fantastiska gotländska kulturlandskapet, det är vi välsignade med. Torsburgenleden går rakt igenom det här området, tack vare alla markägare som möjliggjort bildandet av den. På Gotland pratas det mycket om besöksnäringen, men utan våra kulturvärden, vår historia och vår fantastiska natur tror jag inte att Gotland skulle vara så attraktivt som besöksmål som ön är. Så att göra terrängen tillgänglig på det här sättet är jätteviktigt, sa Anders Flanking under sitt invigningstal.

Landshövding Anders Flanking klipper ett band som sitter spänt över en bro av trä. Han har regnkläder på sig och det ser ut att regna. i bakgrunden syns två personer varav en fotograferar landshövdingen med mobilkamera.

Vid Kräklingbo bygdegård invigde landshövding Anders Flanking leden genom en ceremoniell bandklippning och ett tal. Foto: David Skoog

När bandet var klippt och leden öppen gick premiärvandringen från Kräklingbo, genom kulturlandskapen kring Hajdeby och brandområdet norr om Torsburgen, till Tjängvide Luke i norra änden av Torsburgen. Utmed vägen berättade personal från länsstyrelsen om flera av de intressanta platser som Torsburgenleden går igenom. Det trettiotal personer som följde med på vandringen fick bland annat lära sig mer om Gotlands berggrund, fornlämningar och naturvärden i det brandhärjade området.

En kvinna iförd varselkläder, mössa och ryggsäck håller ett anförande för en samling människor utomhus. Det är regnigt väder.

Karolina Sundblad, naturvårdshandläggare, berättade om arbetet med leden och om några av de naturtyper som leden går genom. Foto: David Skoog

Lågbevuxet område utomhus, i regn. I förgrunden en stolpe med orange markering. I bakgrunden, något suddigt, en samling människor i jackor och regnkläder.

Leden är markerad med orange markeringar på både stolpar och som ringband kring träd. Här vid brandområdet strax norr om Torsburgen. Foto: David Skoog

Torsburgenleden går genom fyra naturreservat, Torsburgen, Herrgårdsklint, Russvätar och Mullvalds strandskog och är i nuläget 17 kilometer lång. Och den ansluter till Östkustleden i både norr och söder. Dock återstår ca 2-3 kilometer att märka upp i norra änden för att nå hela vägen till Östkustleden. Utmed leden finns flera grillplatser, bänkbord, parkeringsplatser och torrdass. Framöver finns även planer på vindskydd utmed leden.

Lågvuxet miljö med en större vattenpöl och två stensträngar. En samling människor går på led genom vattenpölen bort från bild.

Även om både vädret och markförhållandena inte var på topp för invigningen gick ett trettiotal människor med på premiärvandringen. Några fortsatte även vidare efter Tjängvide luke för att gå hela Torsburgenleden till Mullvalds strandskog. Foto: David Skoog

Kontakt

Landshövding

Anders Flanking

Besöksadress

Visborgsallén 4

Postadress

621 85 VISBY

Organisationsnummer

202100-2312

Följ oss