Aktuella varningsmeddelanden i Gotlands länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Når vi miljömålen på Gotland?

Halva bilden visar tecknade ikoner för de 16 svenska miljökvalitetsmålen. Halva bilden visar en man och en kvinna som står vid ett bord och presenterar något.

Länsstyrelsen i Gotlands län har nu skickat in årets uppföljning av de nationella miljömålen till Naturvårdsverket. Rapporten visar att målen Frisk luft och Bara naturlig försurning ser ut att nås till år 2030, men att vi har en bit till att nå övriga mål.

De 16 miljökvalitetsmålen utgör grunden för det svenska miljöarbetet och är Sveriges sätt att arbeta mot de globala målen i Agenda 2030. Tillsammans ska miljökvalitetsmålen säkerställa en hållbar framtid och planet för kommande generation, där de miljöproblem vi står inför idag ska vara lösta.

På Gotland är det två mål som är på god väg att nås: Frisk luft och Bara naturlig försurning. För övriga mål där det görs en regional bedömning är utvecklingen neutral eller negativ.

– Vi har en god bit kvar och mer måste till för att vi ska nå målen. Det är samtidigt glädjande att se hur mycket som faktiskt görs för att förbättra miljön på Gotland, både inom stat och region och i det privata näringslivet, säger Emilie Vejlens, miljömålssamordnare vid Länsstyrelsen i Gotlands län.

Länsstyrelsens naturvårdsbränning på Gotska Sandön, arbetet med bevattningsdammar och återställande av våtmarker, Region Gotlands kartläggning av vattentillgångar, pågående undersökningar av förorenade områden, lantbrukens arbete med att minska läckage av näringsämnen och Sportfiskarnas utsättning av gäddyngel är bara några exempel på en lång rad åtgärder som genomförts under året och som förväntas ge positiva miljöeffekter på sikt.

– De små åtgärder som vi alla kan bidra med i vår vardag är också viktiga för att utvecklingen ska gå åt rätt håll. Det kan vara lätt att känna att man inte gör tillräckligt, men varje steg i mer hållbar riktning räknas och gör skillnad. Att cykla till jobbet eller välja närproducerat i butiken en dag i veckan är bättre än att inte göra det alls, säger landshövding Anders Flanking.

Miljökvalitetsmålen Gotland 2022 Pdf, 733.2 kB.

Kontakt