Risk för skogsbrand i Gotlands länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Bakteriesjukdomen leptospiros har bekräftats hos hund på Gotland

Som media rapporterat har det under hösten bekräftats tre fall av leptospiros hos hund på Gotland. Leptospiros är en bakteriesjukdom som sprids via gnagare. Länsveterinär Agneta Karlsson Norström bedömer inte att det finns anledning för oro, men att hundägare alltid bör vara uppmärksam på sjukdomssymptom hos sin hund.

Leptospiros är en så kallad zoonos, som kan drabba både människor och djur. Infektion hos hund orsakar oftast inte sjukdom, men i en del fall utvecklas allvarlig sjukdom hos nyligen infekterade hundar. Det är mycket ovanligt att människor smittas av sjukdomen.

Hundar kan smittas med leptospira vid direktkontakt med gnagare eller vatten som förorenats av deras urin. Smittämnet kan tränga in i små sår eller rispor, men även via slemhinnor. Hundar som kan vara i riskzon är hundar som befinner sig områden med mycket gnagare och som kan komma i direktkontakt med dessa eller deras urin.

– Om du är orolig för att din hund är i riskzonen, ta kontakt med din veterinär och fråga hur du ska göra. De första symptomen på smitta är ofta ett nedsatt allmäntillstånd och feber. Du som hundägare ska som alltid vara uppmärksam på hur din hund mår och kontakta veterinär om du misstänker att din hund är sjuk, säger länsveterinär Agneta Karlsson Norström.

Kontakt