Risk för gräsbrand i Gotlands länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Förslag till bildande av naturreservatet Brajdgatskogen
i Bäls socken

Länsstyrelsen avser att bilda naturreservatet Brajdgatskogen på fastigheterna Bäl sudergårde 2:1 och Bäl Lillbäls 2:1. Länsstyrelsen har tagit fram ett förslag till beslut och skötselplan för det blivande naturreservatet som nu är ute på remiss.

Innan Länsstyrelsen fattar beslut om naturreservat ska ägare och innehavare av särskild rätt till marken få möjlighet att yttra sig över förslaget. Inom det blivande reservatet finns Norrgårda, Alleqvia, Sudergårda, Stenstugu dikningsföretag år 1920. Genom denna kungörelse söker Länsstyrelsen delägarna i dikningsföretaget.

Förslaget till beslut med föreskrifter och skötselplan finns tillgängliga på Länsstyrelsens webbplats alternativt hos Länsstyrelsen i Gotlands län, Enheten för naturskydd. Synpunkter på remissen kan lämnas senast den 22 december 2022 till Länsstyrelsen i Gotlands län via post eller e-post. Märk yttrandet med dnr 511-2365-2017.

Om du har frågor är du välkommen att kontakta Elina Ambjörnsson, enheten för naturskydd, på telefon: 010 – 223 92 36.

Kontakt