Aktuella varningsmeddelanden i Gotlands länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Skakigt på energimarknaden – hur ser vi till att Gotland står stadigt?

Två kvinnor står på en scen framför sittande besökare.

Sverige befinner sig, liksom övriga Europa, i ett ansträngt läge när det gäller energiförsörjning. Det gjorde att 2022 års upplaga av Gotlands Energidialog var mer aktuell än någonsin.

Temat för årets energidialog var ”Skakigt på energimarknaden – hur ser vi till att Gotland står stadigt?” Under dialogen lyftes bland annat omvärldsbevakning och lokala exempel.

– Det här är det tillfället på året som förtroendevalda, företagare, organisationer, allmänhet och andra intressenter verkligen tillsammans kan ta ett bredare grepp om energiomställningsfrågorna och vända och vrida på vilka konkreta åtgärder som behövs för att komma framåt. I år, när vi till skillnad från förra året, kan ses fysiskt har vi kunnat lägga ännu större fokus på dialog, säger Patrick Dahl, verksamhetsledare på Energicentrum.

Gotlands Energidialog arrangeras av Länsstyrelsen i Gotlands län tillsammans med Energicentrum Gotland, som är en del av Region Gotland. Årets upplaga hölls den 11 december och lockade ett 80-tal deltagare.

– Vi har ett ansträngt läge när det gäller energiförsörjning, både här i Sverige och i övriga Europa. Det gör att 2022 års upplaga av Gotlands Energidialog känns mer aktuell än någonsin. Oro för höga elpriser är något som diskuteras vid vart och vartannat fikabord just nu. Men kanske kan det tuffa läge som vi befinner oss i just nu påskynda energieffektiviseringen och öka den lokala energi-produktionen. Med Energidialogen vill vi fokusera på länets framtida utveckling och bidra till den viktiga energi- och klimatomställningen, säger länsråd Anneli Bergholm Söder.

– Energidialogen ger en möjlighet att lyfta blicken och få en inblick i andra organisationer och företags energiarbete och de möjligheter och eventuella problem de ser. Det känns extra bra att dagen idag har handlat mycket om energieffektivisering och energibesparing, en fråga som annars lätt hamnar lite i skymundan men som nu är högaktuell, säger Agneta Green, energi- och klimatsamordnare på länsstyrelsen.

Kontakt