Risk för vattenbrist i Gotlands länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Vägen mot en ny nationalpark

Om knappt tre år ska den nya nationalparken på Gotland invigas. En viktig del av arbetet just nu är att skapa den naturvägledning som ska ligga till grund för det som varje besökare kommer att kunna uppleva i parken.

Kort sagt kan man säga att syftet med naturvägledning är att ta fasta på vad man vill att besökaren ska uppleva i landskapet och vilken känsla som besökaren ska ta med sig därifrån.

– I grund och botten handlar det om att bidra till att nationalparkens besökare utvecklar sin relation till naturen och kulturlandskapet, säger projektledare Karolina Johansson, Länsstyrelsen i Gotlands län.

För att ta fram naturvägledning behöver man först och främst identifiera de bevarandevärden och upplevelsevärden som gör området unikt. Redan i de tidiga planerna på att bilda en nationalpark lyftes de unika och varierade miljöerna i området runt Bästeträsk. Där finns allt från skogar och hällmarker till alvar, kust, våtmarker och vattendrag.

– Det är en häftig upplevelse att ta sig mellan de olika naturtyperna i området. På bara en kort sträcka kan det ibland kännas som att du kommit till ett annat land, säger Emelie Nilsson, naturvårdshandläggare vid Länsstyrelsen i Gotlands län.

Projektgruppen består av representanter från Naturvårdsverket, Havs- och vattenmyndigheten, Länsstyrelsen i Gotlands län och Region Gotland.

I juni samlades nationalparkens projektgrupp för att gemensamt diskutera vilka teman och ämnen som skulle kunna vara aktuella för parken. Med stöd från Eva Sandberg och Per Sonnvik från SLU centrum för naturvägledning (CNV) genomfördes då en workshop uppe på forskningsstationen i Ar.

– Vi är alla överens om att det finns många fantastiska saker som besökaren kan uppleva och lära sig mer om. Något av en röd tråd i området är ju vatten, så det kommer vi garanterat vilja lyfta på olika sätt, säger Jonas Nilsson, miljöstrateg på Region Gotland.

Arbetet med att bilda en nationalpark sker i form av ett projekt i samverkan mellan Naturvårdsverket, Havs- och vattenmyndigheten, Länsstyrelsen i Gotlands län och Region Gotland. Mer information om den blivande nationalparken på Gotland

Kontakt

Landshövding

Anders Flanking

Besöksadress

Visborgsallén 4

Postadress

621 85 VISBY

Organisationsnummer

202100-2312

Följ oss