Risk för skogsbrand i Gotlands länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Nytt naturreservat: Svalings i Gothem

Torra orkidéer i skog med vatten

Länsstyrelsen har tagit beslut om att bilda naturreservatet Svalings. Det nya naturreservatet ligger vid gården Svalings i Gothem, tre kilometer väster om Åminne. ”En skog med urskogskaraktär”, säger länsstyrelsens naturvårdshandläggare Petra Lundin.

Naturreservatet Svalings är en gammal skog. Den har aldrig brukats med moderna metoder, utan har formats av plockhuggning och bete. Området är 36,3 hektar och består främst
av fuktiga marker med gles kalkbarrskog. Här finns också gräsbevuxna gläntor och en fuktäng.

– I och med att det aldrig har bedrivits storskaligt skogsbruk så är det en skog med variationer. Träden är av olika slag och olika åldrar. Här växer även riktigt gamla höga tallar, säger Petra Lundin, handläggare på länsstyrelsens enhet för naturskydd.

I den gamla skogen i naturreservatet Svalings finns flera sällsynta och utrotningshotade svampar, till exempel naveljordstjärna och bananspindling. I skogen och på fuktängen växer också flera olika orkidéer och andra skyddsvärda arter.

– För den biologiskt intresserade är naturreservatet Svalings väl värt ett besök. Det saknas stigar, men skogen är relativt glest bevuxen och lättvandrad när det inte är blött i markerna. I området finns det också två platåer med kalkstensformationer som passar bra för en fikapaus, säger Petra Lundin.

 

Beslut om nytt naturreservat Pdf, 4.4 MB.

Kontakt