Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Havsöringen fredad under lekperioden

Från och med den 1 oktober till och med den 31 december är havsöringen fredad inom 25 fredningsområden på Gotland. Efter flera torra somrar är det nu av stor vikt att så många öringar som möjligt får chans att reproducera sig.

Höst är havsöringstid. Då samlas havsöringen längs den gotländska kusten och väntar på att vattenföringen i åarna och vattenståndet i havet är de rätta så att de kan vandra upp i de åar där de en gång föddes för att fortplanta sig. Under lekperioden är havsöringen fredad, det vill säga förbjuden att fiska, inom 25 fredningsområden som omfattar mynningsområdena för 34 gotländska åar.

Havsöringen har kallats Gotlands silver och lockar många sportfiskare till ön. Fisketurism har blivit en säsongsförlängare för besöksnäringen både på hösten och våren och ger såväl arbetstillfällen som extra inkomster till gotländska företag.

– Det finns alla skäl att slå vakt om den värdefulla resurs havsöringen utgör. Nu är det särskilt viktigt eftersom vi återigen har haft en torr sommar vilket har minskat överlevnaden av havsöringsyngel i vattendragen på ön. Vi ser också en nedåtgående trend i antalet havsöringar som kommer tillbaka för sin fortplantning i flera av åarna där räkning av lekfisk genomförs och därför är varje fisk extra viktig, säger länsfiskekonsulent Peter Landergren.

Utanför fredningsområdena är det fortfarande tillåtet att fiska havsöring, men om man fångar en lekfärgad, brun öring så bör den släppas ut igen. Detsamma gäller om du fångar en havsöring som är under minimåttet på 50 cm.

– Det är mycket viktigt att behandla fisken varsamt när den släpps tillbaka. Undvik om möjligt att hålla i fisken och kroka helst av den i vattnet, säger Peter Landergren.

Under fredningstiden kommer utökad fisketillsyn att ske för att kontrollera att fredningsbestämmelserna respekteras.

Information om fredningsområden

Kontakt