Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Så ska byggnaderna på Gotska Sandön och Stora Karlsö bevaras

Flygbild på en fyrbyggnad som sticker upp genom ett lövverk i höstfärger.

Norra fyren på Gotska Sandön. Foto: David Skoog

På både Gotska Sandön och Stora Karlsö finns statliga byggnadsminnen med höga kulturhistoriska värden. På uppdrag av Naturvårdsverket och Sjöfartsverket har länsstyrelsen nu tagit fram omfattande vårdprogram för byggnaderna. Vårdprogrammen sätter ramarna för hur öarnas fyrar och andra värdefulla byggnader ska restaureras för att på bästa sätt bevaras för framtiden, men också för möjlig utveckling.

På Gotska Sandön omfattas den norra fyren, tolv byggnader i fyrbyn vid Bredsandsudde och ytterligare sex byggnader spridda över ön av de nya vårdprogrammen. På Stora Karlsö ingår fyren och övriga byggnader vid fyrplatsen. I vårdprogrammen kan man läsa om byggnadernas historia och om vad de har använts till. Här beskrivs också deras nuvarande skick liksom mål och strategier för bevarande och utveckling av respektive byggnad.

– Alla byggnader som ingår i vårdprogrammen har inventerats under det senaste året, både interiört och exteriört. Nu när vårdprogrammen finns på plats blir nästa steg att prioritera bland de åtgärder som behöver göras och att börja upphandla byggentreprenörer, berättar Daniel Heilborn, arkitekt som anställts på länsstyrelsen för att arbeta med framtagandet av programmen.

En gråvit fyrbyggnad omgiven av mindre trähus i gult och rött.

Fyrplatsen på Stora Karlsö i morgonljus. Foto: Daniel Heilborn

Nygammal färgsättning på gång på Stora Karlsö

Vattenläckage i fyrtornen och tak och fasader i behov av restaurering är några av de problem som lyfts i de olika vårdprogrammen.

– Det har genom åren också gjorts en del mindre bra materialval när byggnaderna har renoverats, något som jag hoppas att vi nu kan råda bot på. Tanken är att byggnaderna ska återfå sitt ursprungliga uttryck så långt det är möjligt, säger Daniel Heilborn.

Som exempel nämner han byggnader vid fyren på Stora Karlsö, som från början var målade med en ljusgrå linoljefärg som smälte väl in i omgivningarna.

– Nu är husen målade i gult och rött, vilket inte passar in. Fasaderna kommer vid en planerad restaurering att renskrapas och återställas till hur de såg ut när anläggningen var i bruk. Vid en framtida restaurering är det också tänkt att glastaket som från början fanns i fyrbyggnaden på Stora Karlsö ska återställas. Det var genomtänkt in i minsta detalj och gav ett fantastiskt ljusinsläpp i byggnaden, säger Daniel Heilborn.

Flygbild på röda trästugor samlade till en liten by.

Fyrbyn på Gotska Sandön. Foto: David Skoog

Varsam renovering och förslag på fler byggnadsminnen på Gotska Sandön

Byggnaderna på Gotska Sandön är generellt i något bättre skick än de på Stora Karlsö, men även här väntar bland annat en del takbyten framöver.

– I planen ingår också renovering av Bourgströms jaktstuga vid S:t Anna på Sandöns sydvästra udde. Stugan är från förra sekelskiftet och har interiört lämnats precis som den såg ut på 1930-talet, med bruksföremål, vardagsartiklar och allt. Att stiga in där är som att göra en tidsresa, och jag hoppas att vi efter en varsam renovering ska kunna öppna upp stugan för allmänheten, berättar Daniel Heilborn.

På Gotska Sandön finns också ett antal byggnader som inte ingår i det statliga byggnadsminnet i dagsläget, men som även de har ett högt kulturhistoriskt värde och skulle kunna få samma skydd. Det gäller inte minst den gamla tvätt- och bagarstugan vid Tärnudden, som inte har genomgått några större ändringar sedan den var i drift.

– Bagarstugan är en viktig del i historien om hur man levde på Gotska Sandön förr. Vi föreslår att även den ska bli statligt byggnadsminne. Efter en restaurering skulle den kunna öppnas upp för allmänheten och kanske ge rum åt en utställning om fyrplatsen på Tärnudden, säger Daniel Heilborn.

Läs mer om byggnadsminnena på Gotska Sandön och Stora Karlsö i vårdprogrammen:

Stora Karlsö, fyr och bostadshus Länk till annan webbplats.

Stora Karlsö, fyrplats Länk till annan webbplats.

Gotska Sandön, Norra fyren Länk till annan webbplats.

Gotska Sandön, viss bebyggelse Länk till annan webbplats.

Om vårdprogrammen

Ett vårdprogram fungerar som ett praktiskt styrdokument för alla som arbetar med den dagliga förvaltningen av ett statligt byggnadsminne. Fyrarna på både Gotska Sandön och Stora Karlsö förvaltas av Sjöfartsverket, medan resterande statliga byggnadsminnen på de båda öarna förvaltas av Länsstyrelsen i Gotlands län genom avtal med Naturvårdsverket.

Kontakt