Aktuella varningsmeddelanden i Gotlands länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Nu går det att lämna anbud för att få statligt stöd för publik laddinfrastruktur

Mellan 26 september och 7 oktober är det öppet för att lämna anbud för stöd till publik laddinfrastruktur via Klimatklivet. Stödet går till laddstationer på platser där de behövs för att det ska bli enklare för bilister och fordonsförare att ladda i hela landet.

Intresset för stöd till laddinfrastruktur från Klimatklivet har varit rekordstort hittills i år. Efter den senaste ansökningsomgången har Naturvårdsverket beviljat 173,7 miljoner kronor i stöd till 1 165 nya laddstationer runt om i landet. Nya regler gör att det är fler snabbladdare (högeffektsladdare) som får stöd än tidigare. Det blir också fler laddare på varje plats, i genomsnitt 9 laddpunkter per laddstation.

– De här nya laddstationerna för både personbilar och tyngre fordon är precis vad som behövs för att öka möjligheten att köra på el i hela landet. De byggs på de platser där laddare saknas idag, säger Isak Öhrlund, handläggare på Klimatklivet på Naturvårdsverket.

Ny ansökningsomgång

Den ansökningsomgång (tillfälle att lämna in anbud) som öppnade den 26 september är den andra för i år. Den har föregåtts av ett samråd där aktörer bland annat har identifierat platser med behov av publik laddinfrastruktur på Gotland.

– Även om majoriteten laddar elfordon där de står parkerade över natten så är publik laddinfrastruktur ett viktigt komplement. Vi hoppas därför på många inlämnade anbud i den här ansökningsomgången, säger Agneta Green, energi- och klimatsamordnare på Länsstyrelsen i Gotlands län.

En bred publik laddinfrastruktur är nödvändig för omställningen till elektrifiering inom transportsektorn. Stödet från Klimatklivet möjliggör en snabb etablering på viktiga platser.

Läs mer och ansök

Läs mer och ansök om stöd via länsstyrelsens webbplats:

Klimatinvesteringsstöd

Ansökan om klimatinvesteringsstöd Länk till annan webbplats.

All information om utlysningen hittar du på Naturvårdsverkets webbplats:
Utlysning och anbud (naturvardsverket.se) Länk till annan webbplats.

Kontakta gärna oss på länsstyrelsen för att få vägledning i din ansökan:
anna.sorby@lansstyrelsen.se tel. 010-22 39 386
agneta.green@lansstyrelsen.se tel. 010-22 39 358

Fakta om Klimatklivet

Klimatklivet är ett statligt stöd för olika investeringar som minskar utsläppen av koldioxid och andra växthusgaser. Utlysningen om stöd för publik laddinfrastruktur har under 2022 haft en separat anbudsprocess. Stödet kan sökas av företag, föreningar, myndigheter och andra organisationer, men inte av privatpersoner. Länsstyrelsen vägleder sökanden och stödjer Naturvårdsverket i handläggningen. Naturvårdsverket är den myndighet som beslutar om stödet.

Kontakt