• Koka vattnet – förorenat dricksvatten inom Visby vattenledningsområde

    Det kommunala dricksvattnet i Visby, Vibble, Västerhejde, Själsö, Brissund, Väskinde, Tofta, Västergarn och Eskelhem är förorenat av bakterien Clostridium. Region Gotland uppmanar alla med kommunalt dricksvatten i området att koka allt vatten innan man dricker det eller använder det till matlagning. Senaste nytt om händelseutvecklingen hittar du på www.gotland.se/kokavattnet

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Inspirationsdag ska ge fler ekologiska jordbrukare

För att lyfta det ekologiska lantbruket och inspirera fler att ställa om sin verksamhet anordnar länsstyrelsen en EKO-dag den 23 september.

Inom tio år ska en tredjedel av den svenska jordbruksmarken brukas ekologiskt. Samtidigt minskade den ekologiska odlingen på flera håll i landet under förra året. För att få fler gårdar att ställa om anordnar länsstyrelser i tolv län en EKO-dag den 23 september.

Med hjälp av ekologisk produktion kan vi bli mer hållbara genom att använda naturresurser som jord, energi och vatten på ett sätt som påverkar miljön så lite som möjligt. I regeringens handlingsplan för livsmedelsstrategin finns dessutom ett mål om att 30 procent av den svenska jordbruksmarken ska odlas ekologiskt år 2030. På Gotland var ca 23 % av jordbruksmarken ekologisk år 2020. Trenden i flera län är att den ekologiska andelen minskar, vilket pekar på att fler åtgärder behövs.

– Under EKO-dagen hoppas vi ge landets ekolantbrukare en möjlighet för erfarenhetsutbyte samtidigt som vi vill öka kunskapen hos alla de som är nyfikna på att ställa om, säger Cecilia Palmén, projektledare för Ekologisk produktion.

Besök en gotländsk eko-gård

Inom länsstyrelsens projekt ”Ekologisk produktion” kommer dagen innehålla ett besök på ekologiska Mickelgårds i När. Lantbrukarna Mari Håkansson och Jörgen Thomson kommer då berätta om hur de arbetar på gården och inte minst visa sin odling av gotlandslins. Eftersom baljväxter är kväveupptagare behöver man inte tillföra gödsel på dessa odlingar, vilket då kan minska gödselbehov för gården som helhet.

– Vi tror att Mari och Jörgens erfarenheter av det ekologiska lantbruket kan inspirera fler att satsa ekologiskt. De har odlat ekologiskt sedan 1989 och är väldigt positiva till metoderna, säger Cecilia Palmén, projektledare för Ekologisk produktion.

Under dagen får vi även besök av Åsa Orrö och Lina Larsson från KRAV. De kommer att berätta om hur ekologisk produktion kan bidra till ökad självförsörjning samt om hur KRAV arbetar för att öka efterfrågan på ekologiska produkter.

Läs mer om EKO-dagen på Gotland och anmäl dig på länsstyrelsens webbplats:
EKO-dagen på Gotland 2022 - lansstyrelsen.se

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Anders Flanking

Besöksadress

Visborgsallén 4

Postadress

621 85 VISBY

Organisationsnummer

202100-2312

Följ oss