Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Nu finns ny möjlighet att söka stöd för klimatsmarta investeringar

Mellan 23 augusti och 8 september är det öppet för nya ansökningar inom stödet Klimatklivet. Naturvårdsverket uppmuntrar till fler ansökningar inom områden med stor potential till klimatnytta.

Naturvårdsverket ser ett antal branscher och områden där klimatåtgärder har särskilt stor potential att minska utsläppen. Dessa områden är överskottsvärme, cirkulära flöden, jordbruk, biokol, biogas, vätgas, hållbara biodrivmedel och elektrobränslen, elektrifiering och mindre industrier.

– Det är årets sista ansökningsomgång. Även om stödet är planerat att fortsätta finnas kvar ett par år till så vet man aldrig vad valet och omvärldsläget kan föra med sig för förändringar, så inga datum har ännu spikats för kommande ansökningsperioder. Därför hoppas vi att så många som möjligt passar på att söka stöd under denna ansökningsomgång, säger Anna Sorby, klimathandläggare på länsstyrelsen.

Klimatklivet är ett stöd för investeringar som minskar utsläppen av koldioxid och andra växthusgaser. Naturvårdsverket är den myndighet som beslutar om stödet. Åtgärder som fått stöd genom Klimatklivet varierar från laddstationer för bil, båt och flyg till produktion och uppgradering av biogas. Många har också fått stöd för att byta fossila energikällor till fossilfria.

Sedan starten 2015 har Klimatklivet fördelat 10,2 miljarder kronor till företag, organisationer och kommuner som ansökt om stöd för klimatinvesteringar. Tillsammans med övrig finansiering har totalt 24,4 miljarder kronor investerats för att minska utsläppen. Åtgärderna beräknas minska Sveriges utsläpp med 2,2 miljoner ton växthusgaser per år.

Investeringsstöd från Klimatklivet ges först och främst till de åtgärder som ger störst och varaktig minskning av växthusgasutsläpp per investerad krona. Det gäller därför att hitta kostnadseffektiva lösningar som ger tydliga utsläppsminskningar. Stödet kan sökas av företag, föreningar, myndigheter och andra organisationer, men inte av privatpersoner.

Läs mer och ansök om stöd via länsstyrelsens webbplats

Kontakta gärna oss på länsstyrelsen för att få vägledning i din ansökan:
anna.sorby@lansstyrelsen.se, tel. 010 – 22 39 386
agneta.green@lansstyrelsen.se, tel. 010-22 39 358

Kontakt