Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Samråd om statligt stöd för etablering av publik laddinfrastruktur

Länsstyrelsen bjuder in till samråd inför Klimatklivets nästa utlysning om stöd till publik laddinfrastruktur. ”Vi ser att intresset för laddinfrastruktur i länet är stort och hoppas på ett stort deltagande från de aktörer på Gotland som är i behov av statligt stöd för etablering av publik laddinfrastruktur”, säger energi- och klimatsamordnare Agneta Green.

Elektrifiering är en viktig del i energi- och klimatomställningen inom transportsektorn. Den icke-publika laddningen behöver kompletteras med publik laddning. Sedan årsskiftet har processen för statligt stöd till publik laddning via Klimatklivet ändrats så att den innehåller två steg, ett samråd och ett anbudsförfarande.

Länsstyrelsen bjuder därför mellan den 23 augusti och 2 september in till samråd inför Klimatklivets nästa utlysning om stöd till publik laddinfrastruktur. Samrådet riktar sig till operatörer av laddinfrastruktur, kommuner, kommunala bolag, branschorganisationer, fastighetsägare och andra intressenter som vill bygga ut laddinfrastruktur eller som på annat sätt berörs av länets utveckling avseende laddinfrastruktur.

Samrådet är till för att Naturvårdsverket ska få inspel om marknadens behov av publik laddinfrastruktur i länet och om utlysningen ger de möjligheter till stöd som länets aktörer anser behövs. Samrådet syftar också till att ta reda på om etablering av publik laddinfrastruktur, enligt kriterierna för utlysningen, planeras inom de närmaste tre åren utan statligt stöd och i så fall var.

– Under samrådstiden presenteras ett kartmaterial över områden som preliminärt bedöms ska vara undantagna från utlysningen. Områden som slutligt undantas från utlysningen kommer att vara stängda och det kommer inte att vara möjligt att beviljas stöd till publik laddinfrastruktur inom dem. Vi önskar därför att aktörer som är i behov av statligt stöd för etablering av publik laddinfrastruktur deltar i samrådet, säger Agneta Green, energi- och klimatsamordnare på Länsstyrelsen i Gotlands län.

Under samrådet inför vårens anbudsomgång inkom endast ett fåtal yttranden. För att få in fler synpunkter från fler aktörer planerar länsstyrelsen ett möte den 23 augusti för att informera om den nya processen, både om hur samrådet går till och om sådant som är bra att tänka på inför anbudsförfarandet.

Inbjudan till informationsmöte om samråd och anbudsförfarande för statligt stöd för etablering av publik laddinfrastruktur

Anbudsperioden för publik laddning inom Klimatklivet är öppen mellan den 26 september kl. 09.00 och 7 oktober kl. 16.30. Anbud om stöd till publik laddinfrastruktur ska lämnas in enligt förutsättningar för den utlysningen. En förändring mot tidigare är att man kan få upp till 70 procent av investeringskostnaden i stöd, jämfört med de tidigare 50 procenten.

Kontakt