Risk för vattenbrist i Gotlands länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Nu öppnar ansökan om krisstöd till yrkesfisket

Sidan av en trålare på vattnet, segelbåt skymtar längre fram.

Från och med idag kan du som är yrkesfiskare söka krisstöd hos Länsstyrelsen för ökade kostnader i samband med Rysslands invasion av Ukraina.

För att få ta del av stödet ska du ha yrkesfiskelicens och ha landat fisk i svenska hamnar under perioden 24 februari-28 oktober 2022.

Vad innebär stödet och vem kan söka det?

Krisstödet är till för dig som haft en ekonomisk påverkan på din verksamhet till följd av det försämrade omvärldsläget och därav ökade kostnader för bränsle. Stödet kommer att beräknas utifrån värdet på landad fångst i Sverige under perioden 24 februari till 28 oktober 2022. Om du fiskar till havs beror stödet också på storleken på båten samt om redskapen är aktiva eller passiva. Fiskar du i insjö är det endast värdet på fångsten som avgör stödets storlek och då är stödet 6,5 procent av värdet av den landade fångsten.

Mer information om hur stödet varierar beroende på storlek på båt med mera kan du se på Länsstyrelsens hemsida.

Så söker du stödet

Stödet kan sökas från 15 augusti 2022 till 28 oktober 2022. Du har rätt att ansöka om stöd två gånger under ansökansperioden.

Utbetalning av stödet

Länsstyrelsen Västra Götaland sköter administrering och handläggning av din ansökan men det kommer vara Länsstyrelsen i Örebro som betalar ut stödet. Utbetalningen sker till det konto du har registrerat i din ansökan.

Kontakt

Länsstyrelsen Västra Götaland

Handläggare för krisstödet till yrkesfisket

Telefon: 010-224 42 00
(vardagar mellan kl 9-12 och mellan kl 13-15)

Presskontakt för krisstöd till yrkesfisket:

Ingrid Guldbrand

Chef landsbygdsavdelningen

Länsstyrelsen Västra Götaland

Telefon: 010-22 45 664

Landshövding

Anders Flanking

Besöksadress

Visborgsallén 4

Postadress

621 85 VISBY

Organisationsnummer

202100-2312

Följ oss