Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Insamlingen av fåglar trappas ner

Antalet ilandflutna döda och sjuka fåglar längs Gotlands kust har minskat. Nu kommer länsstyrelsen och andra aktörer att trappa ner insamlingsarbetet av fåglar längs Gotlands stränder.

Länsstyrelsen tillsammans med Region Gotland, Livräddningssällskapet, Gotlands ornitologiska förening (GOF) och Broström Gotland AB har sedan mitten av juli samlat in döda och sjuka fåglar längst Gotlands stränder. Nu kommer insamlingen att minska.

– Antalet ilandflutna fåglar längst Gotlands stränder minskar, något som kan tyda på att utbrottet börjar avta. Både Statens veterinärmedicinska anstalt (SVA) och GOF får nu in allt färre rapporter och samtal om döda och sjuka fåglar, säger länsveterinär Agneta Karlsson Norström.

Under det omfattande utbrottet av fågelinfluensa har ett flertal aktörer och organisationer samarbetat för att rensa Gotlands välbesökta stränder från döda och sjuka fåglar. Därutöver har det kommit in värdefull information från allmänheten både till länsstyrelsen och till SVA.

– Nu närmar sig hösten, och antalet besökare på Gotland minskar. Livräddningssällskapet kommer från och med lördag den 6 augusti att lämna Tofta strand och därmed avsluta sitt insamlingsarbete. Vi är väldigt tacksamma för deras och alla andra aktörers insatser under detta fågelinfluensautbrott, säger Sanna Palomaa, landsbygdsdirektör på Länsstyrelsen i Gotlands län.

Region Gotland kommer att fortsätta samla in fåglar längs strandpromenaden i Visby under medeltidsveckan den 7 till 14 augusti. Därefter upphör allt aktivt insamlingsarbete av fåglar.

Viktigt att fortsätta räkna och rapportera in döda fåglar

I nuläget går det inte att fastslå hur hårt fågelinfluensautbrottet drabbat Karlsöarnas alkfåglar.
GOF fortsätter att inventera fåglar längst Gotlands västra kust.

Med anledning av den pågående inventeringen är det viktigt att låta fåglarna ligga kvar på stränderna.

– Det är viktigt att inte röra eller flytta fåglarna i onödan. Målet med vår inventering är att få en överblick över utbrottets omfattning, säger GOF:s ordförande Måns Hjernquist.

Precis som tidigare är det viktigt att alla fynd av döda eller sjuka fåglar rapporteras in till SVA via deras digitala formulär: https://rapporteravilt.sva.se Länk till annan webbplats.

Om man upptäcker döda eller sjuka gäss, måsar, kråkfåglar, rovfåglar eller svanar ska man kontakta länsstyrelsen via telefon: 010-223 90 00, eller e-post: gotland@lansstyrelsen.se.

Kontakt

Landshövding

Anders Flanking

Besöksadress

Visborgsallén 4

Postadress

621 85 VISBY

Organisationsnummer

202100-2312

Följ oss