Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Risk för döda och sjuka fåglar på fler stränder runt Gotland

Under slutet av veckan 29 har det kommit in rapporter om döda fåglar som flutit iland på bland annat Fårö och vid Närsholmen. Länsstyrelsen misstänker nu ökad risk för nya fynd av sjuka eller döda fåglar på flera platser runt Gotland.

Under vecka 28 fick länsstyrelsen rapporter om ilandflutna döda och sjuka fåglar vid de välbesökta stränderna Tofta och Gnisvärd. För att hantera och omhänderta fåglarna inleddes ett insamlingsarbete av länsstyrelsen tillsammans med bland annat Livräddningssällskapet och Broström Gotland AB. Nu misstänker länsstyrelsen att smittade fåglar kan dyka upp på flera håll längs Gotlands kust.

– Det är vindar och havsströmmar som avgör var fåglar hamnar, säger länsveterinär Agneta Karlsson Norström.

Det viktigaste budskapet som länsstyrelsen har till allmänheten är att låta fåglarna vara. Risken att viruset smittar människa är låg, men det är viktigt att inte utsätta sig för smitta i onödan.

– Vi vet att människor vill hjälpa till genom att samla in döda fåglar eller försöka rädda de som är sjuka. Men det är viktigt att låta de vara, hur svårt den än kan kännas. De fåglar som insjuknat i viruset kan inte räddas. Risken är att man i stället bidrar till ökad smittspridning genom att röra eller flytta på dem, säger länsveterinär Agneta Karlsson Norström.

Viktigt att rapportera in fynd

Fynd ska i första hand rapporteras in till SVA via deras digitala formulär: https://rapporteravilt.sva.se Länk till annan webbplats..

– Vi vet att Sillgrisslor och Tordmular är hårt drabbade av fågelinfluensan. Därför är det viktigt att man rapporterar in dessa och andra döda eller sjuka fåglar till SVA så att vi kan få en bild av utbrottets omfattning, säger länsveterinär Agneta Karlsson Norström.

Om man upptäcker döda eller sjuka gäss, måsar, kråkfåglar eller svanar ska man kontakta länsstyrelsen via telefon: 010-223 90 00, eller e-post: gotland@lansstyrelsen.se.

Ett foto av en kråka som står på en strandkant. I bakgrunden syns havet.

Om man hittar en kråka som man tror kan ha smittats eller dött av fågelinfluensan ska man ringa in till länsstyrelsen. Det gäller även om man hittar döda eller sjuka gäss, måsar eller svanar.

Informationsstöd till dig som äger en badstrand

Länsstyrelsen bistår gärna med information och kunskap till strandägare som behöver stöd i hantering av döda och sjuka fåglar på sina stränder.

– Som en del i smittskyddsarbetet behövs gemensamma krafter för att samla in de sjuka och döda fåglar som flutit iland längst Gotlands kust. Där har markägare en viktig roll, säger tillförordnat länsråd Sanna Palomaa.

Om du som markägare önskar komma i kontakt med länsstyrelsen kan du ringa länsstyrelsens växel: 010-223 90 00, eller e-post: gotland@lansstyrelsen.se.

Det fortsatta arbetet

  • Länsstyrelsen kommer att skicka in utvalda fåglar som hittats på Fårö till SVA för analys.
  • Gotlands Ornitologiska Förening kommer nu att utföra en inventering av Gotlands kuststräckor för att undersöka omfattningen av utbrottet och för att se vilka fågelarter som är drabbade.
  • Länsstyrelsen har en löpande dialog med olika aktörer för att inhämta dagsaktuell information om fågelinfluensautbrottet.

Kontakt