Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Information om hantering av fågelinfluensa

Sillgrisslor. Foto: Mostphotos

Under veckan har länsstyrelsen fått in rapporter om ilandflutna fåglar längs Gotlands västra kust. Med hänsyn till alla de människor som just nu vistas i området kommer länsstyrelsen inleda ett arbete för att hantera döda och sjuka fåglar i området runt Tofta och Gnisvärd.

Under torsdagsmorgonen kommer länsstyrelsen sätta upp informationsskyltar vid Tofta och Gnisvärd. Syftet med skyltarna är att informera besökare om det pågående fågelinfluensautbrottet och vad de ska göra om de ser en död eller sjuk fågel.

– Även om risken är låg att smittan drabbar människor är det viktigt att informera allmänheten om att inte röra sjuka eller döda fåglar på stränderna, säger länsveterinär Agneta Karlsson Norström.

Länsstyrelsen har i veckan haft ett flertal samverkansmöten med bland annat Region Gotland, Jordbruksverket, Folkhälsomyndigheten och Statens Veterinärmedicinska Anstalt (SVA).

Under vecka 29 och 30 kommer länsstyrelsen, i samarbete med Livräddningssällskapet, Broström Gotland AB och andra ideella organisationen regelbundet besöka stränderna och omhänderta döda och sjuka fåglar. Planen är att samla in fåglarna och förvara dem i frysboxar. Därefter kommer de transporteras bort för förbränning.

– Hur många fåglar som flyter iland längst stränderna beror på vindar och havsströmmar. Tyvärr har det flutit iland många döda och sjuka fåglar i området runt Tofta. Med tanke på det stora antalet besökare på stränderna är det viktigt att vi omhändertar dessa fåglar för allas trevnad, säger länsveterinär Agneta Karlsson Norström.

Utbrottet vid Karlsöarna tros ha stor påverkan på de alkor som häckar i området. Hur många fåglar som blivit sjuka är svårt att svara på.

– Vi tror att det är ett stort antal fåglar som dött. I nuläget är det främst sillgrisslor och tordmular som rapporterats in, men vi har även fått information om andra döda vilda fågelarter, säger Agneta.

Om man upptäcker döda eller sjuka gäss, måsar, kråkfåglar eller svanar ska man kontakta länsstyrelsen via telefon: 010-223 90 00, eller e-post: gotland@lansstyrelsen.se.

Kontakt