Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Om du stöter på sjuka eller döda fåglar i naturen

Foto av två svart/vita fåglar som sitter på en klippa.

Tordmular är en av de fågelarter som bekräftats med fågelinfluensa.

Det finns just nu konstaterad fågelinfluensa hos vilda sjöfåglar i området runt Karlsöarna. Om du stöter på en död eller döende fågel finns det några saker som kan vara bra att känna till.

– Även om risken att viruset smittar människa är låg så är det viktigt att hantera djuren med försiktighet, säger länsveterinär Agneta Karlsson Norström.

Folkhälsomyndigheten rekommenderar att man i områden med pågående utbrott av fågelinfluensa undviker direktkontakt med fåglar och fågelspillning. Det är även viktigt med god handhygien, speciellt efter djurkontakt.

Om du hittar en död fågel

  • Om du hittar en död fågel kan du rapportera in fyndet till Statens veterinärmedicinska anstalt (SVA) via deras digitala formulär: https://rapporteravilt.sva.se Länk till annan webbplats..
  • Ta inte i fågeln utan handskar.
  • Om du hittar en död fågel på din mark/tomt som du måste flytta på, ska du ha handskar på dig och gräva ner den på en lämplig plats på din tomt.

Om du ser en sjuk vild fågel

Om du får syn på en sjuk fågel ska du låta den vara. Är den smittad av fågelinfluensa går sjukdomsförloppet snabbt och fågeln går inte att rädda. Vilda fåglar med misstänkt fågelinfluensa ska inte tas till veterinär då det kan bidra till ökad smittspridning.

Om du har tamfjäderfä som dör eller är sjuka ska du kontakta din veterinär.

Sillgrisslor är en av de fågelarter som tycks vara hårdast drabbad av viruset.

Kontakt