Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Fågelinfluensa konstaterad vid Lilla Karlsö

Foto av två svart/vita Sillgrisslor sittandes på en klippkant.

De smittade fåglarna i vattnet utanför Lilla Karlsö var sillgrisslor. Foto: Mostphotos

De döda fåglar som hittades i vattnet vid Lilla Karlsö under vecka 27 var smittade av fågelinfluensa. Det konstaterar Statens veterinärmedicinska anstalt, efter att ha analyserat ett par sillgrisslor som Länsstyrelsen skickat in.

– Vi kan generellt se en ökad dödlighet bland vilda fåglar. Under vecka 28 har vi skickat in fler fåglar på analys från både Lilla och Stora Karlsö, och utifrån de svar vi fått idag är det stor sannolikhet att dessa också är smittade med fågelinfluensa, säger länsveterinär Agneta Karlsson Norström.

Risken att de fågelinfluensavirus som förekommer i Europa smittar människor bedöms generellt vara låg, enligt Folkhälsomyndigheten. Däremot kan det få stora konsekvenser om smittan kommer in bland tamfåglar eller kommersiella djurbesättningar.

– Besökare på Stora och Lilla Karlsö som själva har tama fjäderfän i sin närhet, egna eller hos någon granne, behöver tvätta sina skor med tvål och vatten innan de lämnar Karlsöarna, säger Agneta Karlsson Norström.

Allmänheten uppmanas att vara uppmärksamma på sjuka eller döda fåglar. Om du hittar döda eller sjuka fåglar ska det rapporteras in till statens veterinärmedicinska anstalt via deras webbplats: https://rapporteravilt.sva.se Länk till annan webbplats..

Mellan november 2021 och april 2022 gällde en högre skyddsnivå i södra Sverige för att säkra svenska fågelbesättningar från fågelinfluensan. Högre temperaturer hämmar smittspridningen, så därför sänkte Jordbruksverket skyddsnivån för knappt två månader sedan, och fåglar i fångenskap fick åter röra sig utomhus.

– Det finns i nuläget inget som tyder på att skyddsnivån kommer höjas under den närmsta tiden. Men det är viktigt att personer med fågelbesättningar är uppmärksamma på sina djur och fortsätter vara noga med hygien och smittskydd för att minska risken för smittspridning. Det gäller särskilt om det finns många vattenlevande vilda fåglar eller flyttfågelsträck nära gården, säger Agneta Karlsson Norström.

Om du misstänker att dina tamfjäderfän är sjuka ska du alltid kontakta veterinär.

Rapportera sjuka eller döda fåglar

Här kan du rapportera fynd av döda eller sjuka fåglar till SVA:
https://rapporteravilt.sva.se Länk till annan webbplats.

Kontakt