Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Flera aktuella utlysningar i länet

Planerar du för ett projekt som syftar till att öka efterfrågan på ekologiska produkter, att bevara och utveckla natur- och kulturmiljöer eller till att skapa fler arbetstillfällen på landsbygden? Då kan det just nu finnas stöd att söka via länsstyrelsen.

En utlysning innebär att länsstyrelsen under en tidsperiod öppnar upp för ansökningar om pengar till en utvald satsning. Just nu finns pengar att söka för samarbetsprojekt som syftar till att främja konsumtionen och öka efterfrågan på ekologiska produkter, projekt som syftar till att bevara och utveckla natur- och kulturmiljöer och för samarbetsprojekt som syftar till att nya små företag startar, att företag utvecklas och att fler arbetstillfällen skapas på landsbygden.

Under 2022 kan dessutom du som äger kalkbarrskog med höga naturvärden på Gotland ansöka om bidrag för att stängsla in skogsområdet för bete.

All information om aktuella utlysningar

Kontakt