Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Misstänkt fall av fågelinfluensa på Karlsöarna

I maj konstaterades ett fall av fågelinfluensa på Gotland. Nu kan man även se en ökad dödlighet bland fåglar runt Karlsöarna. Länsveterinär Agneta Karlsson Norström uppmanar därför allmänheten att vara uppmärksamma på sjuka fåglar.

Länsstyrelsen har fått in flera rapporter om döda och sjuka Grisslor och Tordmular på Karlsöarna. Fåglar har nu skickats in på analys till Statens veterinärmedicinska anstalt (SVA).

- Man har konstaterat flera fall av fågelinfluensa i de södra delarna av Sverige under maj och juni. Det finns därför en risk att de fåglar som dött på Karlsöarna också blivit smittade. Det återstår att se när vi fått analyssvaren från SVA, säger länsveterinär Agneta Karlsson Norström.

Allmänheten ombes nu vara uppmärksamma på sjuka eller döda fåglar.

– Hittar man döda eller sjuka fåglar ska man rapportera det via ett formulär till Statens veterinärmedicinska anstalt via deras digitala formulär: https://rapporteravilt.sva.se Länk till annan webbplats., säger länsveterinär Agneta Karlsson Norström.

Risken att fågelinfluensaviruset smittar människor bedöms, enligt Folkhälsomyndigheten, vara låg. Däremot kan det få stora konsekvenser om smittan kommer in bland tamfåglar eller kommersiella djurbesättningar. Agneta betonar vikten av att personer med tamfåglar förblir försiktiga.

– Det finns alltid en risk att tamfjäderfän smittas. Det är viktigt att man är uppmärksam på sina fåglars hälsotillstånd och kontaktar veterinär om de är sjuka, säger länsveterinär Agneta Karlsson Norström.

Rapportera sjuka eller döda fåglar

Här kan du rapportera fynd av döda eller sjuka fåglar till SVA:
https://rapporteravilt.sva.se Länk till annan webbplats.

Kontakt