Risk för skogsbrand i Gotlands länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Samlad lägesbild för Gotlands län

Länsstyrelsen har i uppdrag från regeringen att redovisa en samlad lägesbild för länet med anledning av den ryska invasionen av Ukraina. I lägesbilden redovisas vilken påverkan invasionen har på det gotländska samhället, åtgärder som länsstyrelsen och andra aktörer vidtagit och länets behov av information, samverkan och åtgärder.

Lägesbilden tas fram i bred samverkan med andra aktörer i länet och redovisas till regeringskansliet varannan tisdag (udda veckor). Nedan redovisas ny information som tillkommit sedan förra lägesbilden.

Lägesbild för Gotlands län vecka 27 2022

Övergripande lägesbild

  • Just nu ankommer få flyktingar till länet. Flyktingfrågor hanteras i ordinarie verksamheter hos Region Gotland och länsstyrelsen.
  • Inför sommarsäsongen finns på förhand kända risker och sårbarheter som inte är direkt kopplade till kriget i Ukraina. Exempelvis vattenbrist, ordningsstörningar under Almedalsveckan och andra evenemang.

Lägesrapportering utbildning

  • Inga särskilda insatser genomförs under sommarlovet, nya elever skrivs in löpande och kommer att börja vecka 35.
  • Kommunen tar emot intresseanmälningar men söker inte aktivt eller genomför speciella insatser kring rekrytering under sommaren.
  • Svårt för kommunen att planera och säkra personaltillgång då det i nuläget är osäkert hur många elever som kommer att börja skolan till höstterminen.

Samlad bedömning

Liv och hälsa

Ingen påverkan.

Samhällets funktionalitet

Ingen påverkan.

Grundläggande värden (demokrati, rättssäkerhet och mänskliga fri- och rättigheter)

Ingen påverkan.

Miljö och ekonomiska värden

Måttlig påverkan. Höjda priser på el, drivmedel och vissa råvaror har en konstaterad ekonomisk påverkan på lantbruk, entreprenad- och transportsektorn.

Nationell suveränitet

Uppgift saknas.

Förtroende

Ingen påverkan.

Kontakt