Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Markbrand i Mölnermyr naturreservat

Skogsmark med enbuskar, marken är svedd och svart av en nyligen härjad brand. Enbuskarna är dock inte brända.

Det är framförallt markvegetationen som brunnit och de många träd och enbuskar har klarat sig som det ser ut i nuläget. Foto: Karolina Sundblad

Under söndagen upptäcktes en markbrand i Mölnermyr naturreservat i Rute socken. Räddningstjänsten och personal från länsstyrelsen är på plats och elden är i skrivande stund under kontroll.

Ett ungefär sex hektar stort område med i första hand hällmark, skog och våtmarker har under söndagen och måndagen stått i brand. Räddningstjänsten har arbetat med att släcka elden, bland annat med hjälp av vattenbombning från luften, och branden är i skrivande stund (kl. 14.00 den 4 juli) under kontroll.

Personal från länsstyrelsen röjer enbuskar och markvegetation i en avgränsning runtom brandområdet vilket tillsammans med körning av bandvagn ska skapa en barriär för att minska risken för spridning av branden.

Räddningstjänst och personal från hemvärnet är på plats och kommer att ansvara för släckningsarbetet så länge det behövs. Därefter, när risken för spridning har gått ner kommer ansvaret att lämnas över till länsstyrelsen för eftersläckning. Eftersläckningen kan pågå i flera dagar innan man kan vara säker på att brandområdet är kallt och utan risk för att branden ska få fart igen.

Branden verkar bitvis ha gått djupt i markskiktet, och bitvis väldigt ytligt. Överlag verkar dock inte elden ha gått upp i enbuskar och träd. Om branden får negativa, eller positiva effekter på naturvärdena i reservatet är i dagsläget för tidigt att säga.

– Det behöver inte vara dåligt för naturen att det brinner, många arter är tvärt om beroende av brand med jämna mellanrum. Men en okontrollerad brand är aldrig önskvärd, och både vårt och räddningstjänstens fokus nu är att släcka branden så snabbt det går för att undvika att den sprider sig. Vi har ett bra samarbete med räddningstjänsten, och kommer vara förberedda när det är dags för oss att ta över, säger Anna-Lena Fritz, enhetschef för Enheten för naturskydd.

Kontakt