Risk för skogsbrand i Gotlands länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Ny extern visselblåsarfunktion för missförhållanden

Illustrativ bild med skrynklat papper i form av många huvuden. Alla huvuden förutom ett är grått. Ett är rött och har även en visselpipa i munnen.

Den nya visselblåsarfunktionen börjar att gälla från den 17 juli.

Länsstyrelsen har inrättat en extern visselblåsarfunktion för att ta emot och hantera rapporter om missförhållanden inom områden som vår myndighet har ansvar för. Det gäller områdena produktsäkerhet/produktöverensstämmelse, miljöskydd samt förhindrande av penningtvätt och finansiering av terrorism.

Visselblåsning är ett komplement till meddelarfriheten. Det krävs att någon i ett arbetsrelaterat sammanhang uppmärksammat oegentligheter i form av t. ex korruption eller mutor eller annat otillbörligt. Att någon utnyttjat sin maktposition (som överordnad) eller liknande.

Länsstyrelserna har nu gemensamt tagit fram en extern visselblåsarfunktion som ska finnas i samtliga länsstyrelser från den 17 juli. Här på Gotland har en visselblåsarfunktion redan funnits sedan några år tillbaka och den ersätts nu av de nya rutiner som gäller för alla länsstyrelser i Sverige.

Lagen utgår från EU:s nya visselblåsardirektiv och ger ett bättre skydd för visselblåsare och underlättar för den som vill rapportera missförhållanden. En av de största förändringarna med den nya lagen är att inte bara anställda och inhyrd arbetskraft omfattas av lagen, utan även exempelvis praktikanter, arbetssökande eller personer som i ett arbetsrelaterat sammanhang fått uppgifter om missförhållanden

Rapporter kan lämnas muntligt eller skriftligt. Rapporteringen kan även göras anonymt.

Här kan du läsa mer om den nya visselblåsarfunktionen på Länsstyrelsen och hur du gör en anmälan.

Kontakt