• Räddningstjänsten avråder från eldning

    Med anledning av stigande temperaturer under midsommarhelgen så avråder räddningstjänsten från eldning från och med idag den 23 juni. Beslutet om "eldning avrådes" gäller tillsvidare

Aktuella varningsmeddelanden i Gotlands länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Tillstånd för Klinte Båtklubb, Gotlands kommun

KUNGÖRELSEDELGIVNING

 

Miljöprövningsdelegationen inom Länsstyrelsen i Stockholms län har lämnat
Klinte Båtklubb tillstånd enligt 9 kap. miljöbalken till deponering av ickefarliga muddermassor på land längs med Klintevikens östra strand på fastigheterna Klinte Loggarve 1:31, Klinte Loggarve 1:29, Klinte Strands 1:25–1:27, Klinte Strands 1:23, Klinte Lanthamnen 1:1 skifte 2, Klinte Strands 1:23, Klinte Strands 1:25–1:27, Klinte Klause 1:9, Klinte Vägmarken 1:1, Klinte Mulde 1:2–1:5, Klinte Strands samfällighet 1 (tidigare Klinte Strands 1:81–82 och 1:36) och
Klinte Strands 9:3.

Handlingarna finns tillgängliga hos Länsstyrelsen Stockholm, stockholm@lansstyrelsen.se, och hos Länsstyrelsen Gotland, Visborgsallén 4 i Visby, gotland@lansstyrelsen.se.

Eventuellt överklagande ska ha kommit in senast den 22 juli 2022 till:

Länsstyrelsen Stockholm
Box 22067
104 22 Stockholm

Eller via e-post: stockholm@lansstyrelsen.se.

Ange diarienummer 72450-2021.

Kontakt