Risk för skogsbrand i Gotlands länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Samlad lägesbild för Gotlands län

Länsstyrelsen har i uppdrag från regeringen att redovisa en samlad lägesbild för länet med anledning av den ryska invasionen av Ukraina. I lägesbilden redovisas vilken påverkan invasionen har på det gotländska samhället, åtgärder som länsstyrelsen och andra aktörer vidtagit och länets behov av information, samverkan och åtgärder.

Lägesbilden tas fram i bred samverkan med andra aktörer i länet och redovisas till regeringskansliet varannan tisdag (udda veckor). Nedan redovisas ny information som tillkommit sedan förra lägesbilden.

Lägesbild för Gotlands län vecka 25 2022

Övergripande lägesbild

  • Just nu ankommer få flyktingar till länet. Flyktingfrågor hanteras i ordinarie verksamheter hos Region Gotland och länsstyrelsen.
  • Röda Korset upplever att fler människor söker stöd för att klara sin vardagsekonomi och anger ökade omkostnader som skäl, bland annat för drivmedel och mat. Framförallt är det sedan tidigare ekonomiskt utsatta personer som påverkats av höjda kostnader.
  • Inför sommarsäsongen finns på förhand kända risker och sårbarheter som inte är direkt kopplade till kriget i Ukraina. Exempelvis vattenbrist, ordningsstörningar under Almedalsveckan och andra evenemang.

Åtgärder som länsstyrelsen har genomfört eller planerar

Länsstyrelsen har den 9 juni tillsammans med Migrationsverket genomfört en kommundialog med anledning av den kommande lagändringen om en jämnare fördelning av boendeplatser för skyddsbehövande som omfattas av massflyktsdirektivet.

Lägesrapportering utbildning

Ingen information har inkommit vecka 24.

Samlad bedömning

Liv och hälsa

Måttlig påverkan. Fortsatt ansträngt i läge inom sjukvård och omsorg, bland annat på grund av personalbrist. Enskilda aktörer rapporterar oro till följd av omvärldsläget.

Samhällets funktionalitet

Måttlig påverkan. Störningar i gotländsk lantbruksproduktion riskerar att påverka livsmedelsförsörjningen negativt.

Grundläggande värden (demokrati, rättssäkerhet och mänskliga fri- och rättigheter)

Ingen påverkan.

Miljö och ekonomiska värden

Måttlig påverkan. Höjda priser på el, drivmedel och vissa råvaror har en konstaterad ekonomisk påverkan på lantbruk, entreprenad- och transportsektorn.

Nationell suveränitet

Uppgift saknas.

Förtroende

Ingen påverkan.Kontakt