Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Nu behöver vi hjälpas åt att spara på vattnet

Grundvattennivåerna på Gotland är under de normala, och blir det en torr sommar så kan det bli en svår situation i år igen. Länsstyrelsen uppmanar därför fastighetsägare med egen brunn att vara sparsamma med vattnet och ber alla som inte har tillstånd till vattenuttag att undvika uttag från de gotländska vattendragen.

Gotland har fått relativt lite nederbörd under våren, vilket tillsammans med det underskott av grundvatten som fanns redan i början av året gör att grundvattennivåerna är fortsatt under de normala. För en del abonnenter som är kopplade till Region Gotlands vattenledningsnät råder bevattningsförbud sedan 24 april, och den 20 juni utökas förbudet till att gälla i ytterligare ett 20-tal socknar och orter runtom i länet.

Information om bevattningsförbud på Region Gotlands webbplats Länk till annan webbplats.

– Grundvattennivåerna förväntas vara som allra lägst i början av hösten, och eftersom nivåerna redan nu är under de normala för årstiden uppmanar länsstyrelsen till sparsamhet även för dem med egen brunn, säger Louise Bergqvist, vattenhandläggare på länsstyrelsen.

Låga vattennivåer i många vattendrag

Den torra våren har även medfört att vattennivåerna är låga i många av länets vattendrag och prognosen för de närmaste veckorna är att vattenflödet kommer att minska ytterligare. Länsstyrelsen bedömer nu att uttag från vattendragen kan skada allmänna eller enskilda intressen och att man därför bör göra en anmälan om vattenverksamhet enligt miljöbalken om man önskar göra ett vattenuttag.

– Det vatten som finns i vattendragen behövs för att djur- och växtlivet ska klara sig. Om ett uttag kan påverka växt- och djurliv eller medföra risk för exempelvis närliggande brunnar måste du alltid göra en anmälan till länsstyrelsen. Om du tar vatten från sjöar och dammar måste du alltid ha markägarens tillstånd och i vissa fall även göra en anmälan. Om du är osäker på vad som gäller bör du vända till länsstyrelsen för att få råd och hjälp, säger Peter Landergren på länsstyrelsens miljö- och vattenenhet.

Du som har tillstånd eller har anmält vattenuttag har rätt att göra det i enlighet med villkoren i miljödomen eller anmälan.

Anmäl eller ansök om tillstånd till vattenverksamhet

Vattensituationen följs upp under sommaren

Under sommaren kommer länsstyrelsen att hålla samverkanskonferenser kring vattensituationen där berörda aktörer träffas för att uppdateras om läget kring vattenfrågan. Inbjudna är bland andra Region Gotland, LRF, Försvarsmakten, turistnäringen samt större vattenförbrukare.

Kontakt

Länsstyrelsen i Gotlands län

Telefon: 010‑2239000