Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Arbetet med totalförsvaret redovisades för regeringen

I fredags slutredovisades den gotländska satsningen på totalförsvaret för regeringen. Utvecklingssatsning Totalförsvar, som arbetet har kallats, togs emot väl, konstaterar delegationen från Länsstyrelsen i Gotlands län och Gotlands regemente.

För en månad sedan offentliggjorde länsstyrelsen och regementet slutrapporten Totalförsvar för ett starkare Gotland som sammanfattar det fyraåriga arbetet med att genomlysa och stärka totalförsvaret i länet. Uppdraget att Gotland skulle gå före övriga landet gavs av regeringen i slutet av 2017, och i fredags fick den alltså en muntlig redovisning av chefer från länsstyrelsen och regementet.

– När vi startade för fyra år sedan anade få att frågorna om totalförsvaret skulle vara så aktuella som de faktiskt är i dag, inte minst på grund av det bekymmersamma omvärldsläget. Det skapar en extra tyngd och kanske också än större intresse för vårt arbete på Gotland. Jag uppfattar det som att statsråden var nöjda med vad vi åstadkommit, men man är också medveten om att vi trots detta är under uppbyggnad av olika förmågor, säger Anders Flanking, landshövding i Gotlands län.

Redovisningen gjordes inför tre statsråd samt ett 20-tal tjänstemän från försvars-, finans- och justitiedepartementen.


Kontakt