Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Så gick Gotska Sandöns första naturvårdsbränning

Rökfylld skog efter brand. Ett liggande träd utmärker sig med tydlig krona till vänster i bild. Mycket rök bildar en slags dimma över hela bilden.

Gotska Sandöns första naturvärdsbränning skedde under vecka 20. Röken låg tät över området efter att bränningen avslutats. Foto: David Skoog

Klockan 11.55 tisdagen den 17 maj 2022 skedde en historisk händelse. Då tändes första gnistan av den eld som under 24 timmar kom att bränna av omkring 20 hektar mark under Gotska Sandöns första naturvårdsbränning någonsin.

Förberedelserna har pågått under lång tid och planen var att bränna 30 hektar mark under tre dagar i maj. Under vecka 20 var väderförutsättningarna rätt och ett bränningslag om 15 personer från Skogsstyrelsen i dalarna slutförde de sista förberedelserna under tisdagsförmiddagen tillsammans med en handfull tjänstemän från länsstyrelsen, två av Gotska Sandöns tillsynsmän och en frivillig representant från räddningstjänsten. Klockan 11.55 var allt redo, och elden tändes kontrollerat i det sydvästra hörnet av bränningsområdet.

Markbränslet, som i första hand bestod av mossa och ljung brann bra och för att inte få för intensiv bränna gick man fram i korta slag och brände en liten sträcka i taget mot vindriktningen. Röken färdades sydost och kunde ses från norra Gotland under brännans första dag.

Markbrand i skog. Till vänster i bild avbränd mark, till höger i bild obränd mark. Däremellan en tydlig rak eldfront i marknivå.

En tydlig brandlinje skiljer det brända från det obrända. Genom tända mot vinden kontrollerar man så att elden aldrig blir för intensiv. Foto: David Skoog

Ganska precis ett dygn efter tändning var 20 hektar av de planerade 30 hektaren brända, och med prognos på tilltagande vind och eventuellt regn avslutades naturvårdsbränningen utan att bränna de sista 10 hektaren. Detta för att inte få för bråttom i slutskedet och riskera för intensiv bränning. Istället inleddes efterbränningsfasen och kanterna säkrades mot spridning. Bränningslaget lämnade över för efterbevakning fredag morgon, och därefter har gränserna kontrollerats och förstärkts fram tills idag onsdag då efterbevankningen gått in i en passiv fas med tillsyn ungefär 1 gång per dygn.

En person sprutar vatten över ett avbränt skogsområde med brandslang. Personen har ryggen mot kameran och har röd klädsel.

Under hela bränningen vattnades området utanför brännan, och vissa träd som brann för häftigt släktes ned av bränningslaget. Foto: David Skoog

Initialt ser bränningen ut att ha gått över förväntan. Mer humuslager än man räknat med skulle brinna verkar ha ätits upp av elden, och träddödligheten uppskattas i nuläget till omkring 10 procent. Exakt vilka biologiska värden som bränningen fått återstår dock att se allt eftersom insekter och växtarter börjar återta området.

– Just nu flyger många tvåvingar, småflugor och myggor över området och blir mat till gulrärlorna som mellanlandat på Gotska Sandön på sin färd norröver. Det går dimslöjor över inre delarna av området och barren börjar slå om till vackert orange, säger Annika Forsslund, naturvårdshandläggare, som är en av de som efterbevakat brännan.

De inre delarna av brännan kan pyra under flera veckor framöver men utgör ingen spridningsrisk. Pyrandet är en viktig del av naturvårdsbränningen för de arter som kommer till området efter branden.

En förkolnad trädstock brinner lite i ena änden. I bakgrunden syns bränd skogsmark

Stockar och stubbar inne i brännan kan pyra länge efter nedsläckningen, men de utgör ingen risk för spridning av en ny brand då gränserna till området är ordentligt säkrade. Foto: David Skoog

En person står med en eldkanna i skogen och ser över den eld som nyligen tänts utmed vägkanten.

Med hjälp av en eldkanna tänder man kanter och slag i brännan för att kontrollerat elda långsamt och säkert. Foto: David Skoog

Skogsmark. Marken i ena delen av bilden är grön och mossig. I andra delen är den bränd av brand, en tydlig rak linje delar de båda fälten åt.

Gränsen mellan det brända och det som lämnats är tydlig. Närmast gränsen vattnas brännan ordentligt för att skapa en så kallad blackline där inget brinner. Foto: David Skoog

Kontakt