Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Nytt stöd för dricksvatten på Gotland

Ett foto av en vattenkran som droppar.

Länsstyrelsen i Gotlands län har beslutat att betala ut stöd för bättre vattenhushållning och tryggare dricksvattenförsörjning till tre projekt som sökts av Region Gotland.

– Vi hoppas att projekten ska bidra med lösningar som kan förbättra dricksvattensituationen på Gotland på lång sikt, säger Louise Bergqvist, vattenhandläggare på Länsstyrelsen i Gotlands län.

Två av projekten syftar till att pröva nya tekniker för att återanvända vatten, dels till dricksvatten och dels till andra processer som inte kräver vatten av dricksvattenkvalitet. Det tredje projektet som beviljats medel handlar om en kapacitetsutredning i en befintlig vattentäkt. Syftet är bland annat är att undersöka hur dricksvattenuttaget kan öka med hjälp av olika åtgärder.

Totalt har länsstyrelsen fått nästan 3,8 miljoner kronor från Havs – och Vattenmyndigheten som ska gå till en förbättrad dricksvattensituation i länet. Dricksvattenstödet har funnits sedan 2019 och har hjälpt till att förbättra arbetet för en robust och hållbar dricksvattenförsörjning.

Kontakt