Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Landshövdingen: "Stort steg mot ett starkare civilt försvar"

Sverige fortsätter att stärka det civila försvaret genom att fördela landets 21 länsstyrelser på sex civilområden. Gotland kommer att ingå i det Östra civilområdet, som ska ledas av landshövdingen i Stockholms län.

För att stärka och kraftsamla totalförsvaret inrättar regeringen i höst en högre regional nivå. Detta görs genom att skapa sex civilområden, som vardera omfattar mellan två och sju länsstyrelser.

– Det här är ett stort och betydelsefullt steg mot ett starkare civilt försvar. Detta kommer att stärka Sveriges motståndskraft vid såväl kriser i fred som under höjd beredskap och krig, säger Anders Flanking, landshövding i Gotlands län.

Den nya strukturen träder i kraft 1 oktober 2022. Civilområdena kommer att ledas av en landshövding per område, som i sammanhanget ska benämnas civilområdeschef. Gotland kommer tillsammans med Stockholms län att utgöra Östra civilområdet, vars chef blir Sven-Erik Österberg, landshövding i Stockholms län.

Det är länsstyrelserna i Norrbotten, Örebro, Stockholm, Östergötland, Västra Götaland och Skåne län som blir civilområdesansvariga. De får uppgifter som syftar till att det civila försvaret inom civilområdet får en enhetlig inriktning. I samarbete med Försvarsmakten ska de också arbeta för att totalförsvaret inom civilområdet får en enhetlig inriktning.

– Gotland har fördel av att länsstyrelsen tillsammans med Gotlands regemente och andra aktörer de senaste åren gjort en särskild satsning på att utveckla vårt totalförsvar. Vi kommer att ha en hel del kunskaper och erfarenheter med oss när vi nu ska arbeta nära Stockholm. Tillsammans blir vi starka, säger Anders Flanking.

Mot bakgrund av den säkerhetspolitiska utvecklingen i Sveriges närområde har regeringen sett att det finns anledning att snabba på återuppbyggnaden av det civila försvaret. Inrättandet av civilområden är en del i en större satsning.

Regeringen offentliggjorde tidigare i våras att 800 miljoner kronor tillförs i vårändringsbudgeten för 2022 för att stärka det civila försvaret på lokal, regional och nationell nivå. Det är tillsammans med de 4,7 miljarder kronor som tidigare aviserats den största satsningen på det civila försvaret i modern tid och omfattar hela samhället.

Kontakt