Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Länsstyrelsen ger bidrag till yrkesinriktad sfi

Länsstyrelsen har beviljat bidrag till Region Gotland för att starta upp en yrkesinriktad sfi för nyanlända.

Länsstyrelsen kommer ge 467 000 kronor till Region Gotland för att starta upp en förgymnasial yrkesinriktad sfi för kvinnor och män med kort utbildningsbakgrund och lägre språknivå.

– Att kunna ge bidrag till en helt ny utbildning på Gotland är bra både för deltagarna och Gotland, säger Annette Johansson, integrationsstrateg på Länsstyrelsen i Gotlands län.

Yrkesområdena för utbildningen är vård och omsorg/barnskötare och bygg/verkstad. Deltagarna ska få nödvändiga och grundläggande yrkesämneskunskaper och utveckla sin studieteknik. De kommer även erbjudas en individuell vägledning för att få en klar bild över vad som krävs för att kunna söka och klara en yrkesutbildning. Eleverna får även möjlighet att prova på båda yrkesinriktningarna och kunskapshöjande samtal om jämställdhet är en del av kursens innehåll.

Projektet syftar till att ge eleverna en god insikt i respektive yrke, arbetsmarknaden på Gotland samt ökad kunskap om hälsa inom hälso- och sjukvård samt ergonomi. Målet är att 30-40 elever ska utbilda sig till ett yrke och leva ett självständigt liv med egen försörjning för att på så sätt öka delaktighet i samhället, stärka det svenska språket och skapa förutsättningar för att nå kravnivå för yrkes-kombinationsutbildning.

– Projektets förhoppning är att utbildningen ska ge goda resultat och att yrkesinriktad sfi på sikt kan implementeras i Vuxenutbildningens ordinarie verksamhet, säger Annette Johansson.

Satsningen pågår under ett år och genomförs i samverkan mellan Uddevalla Vuxenutbildning, Region Gotlands avdelning för Arbetsliv och etablering, Arbetsförmedlingen och det gotländska näringslivet. Projektet har en tydlig koppling till effektmål inom den regionala utvecklingsstrategin för Gotland. Det går också i linje med övergripande integrationsmål och den Integrationsstrategi som finns för Gotland.

För mer information, kontakta:

Annette Johansson, Integrationsstrateg
Länsstyrelsen i Gotlands län
Telefon: 010-223 93 15
E-post: annette.i.johansson@lansstyrelsen.se

Hanna Sällström Jonasson, Rektor
Projektägare Region Gotland
Telefon: 0498-26 9358
E-post: hanna.jonasson@edu.gotland.se

Länsstyrelsen har möjlighet att lämna ersättning till kommuner och kommunalförbund för att skapa beredskap och mottagningskapacitet och för att främja regional samverkan för nyanlända eller ensamkommande barn.

Kontakt