Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Gotländska aktörer bäst i landet på att söka stöd från Klimatklivet – och nu finns ny möjlighet att söka!

När Naturvårdsverket sammanställde statistik för Klimatklivet i slutet av mars framgick det att Gotland är det län som har flest antal beviljade ansökningar per invånare.
- Det är roligt att så många som engagerar sig för klimatet på Gotland. Men vi hoppas kunna få ännu fler ansökningar, säger klimathandläggare Anna Sorby på länsstyrelsen.

På Gotland har 50 åtgärder hittills fått stöd med sammanlagt mer än 86,5 miljon kronor. Åtgärder som fått stöd varierar från laddstationer för bil, båt och flyg till produktion och uppgradering av biogas. Många har också fått stöd för att byta fossila energikällor till fossilfria.

De senaste att få stöd beviljat är Erik Landergrens lantbruk i Martebo som ska elektrifiera bevattningspump och Medebys Kvarn i Hablingbo som ersätter en oljepanna i en spannmålstork med flispanna. Gotland har därmed flest antal beviljade åtgärder per invånare av alla län och är sjunde bästa län när det gäller uppnådd klimatnytta per invånare.

– Gotlänningarna är framåt och gör en hel del klimatinvesteringar, vilket jag är väldigt glad för, Men många har också idéer som kanske behöver konkretiseras för att man ska kunna söka om stöd och genomföra investeringen. Jag är övertygad om att många fler, och kanske även större, klimatåtgärder kan genomföras på Gotland. Därför erbjuder vi på länsstyrelsen också vägledning till de som är intresserade av sådana investeringar, säger Anna Sorby, klimathandläggare på länsstyrelsen.

Åtgärder som du kan få stöd för

Klimatklivet är ett stöd för investeringar som minskar utsläppen av koldioxid och andra växthusgaser. Naturvårdsverket är den myndighet som beslutar om stödet. För 2022 finns utökade medel att dela ut; de ska besluta om närmare fem miljarder kronor bara i år.

Investeringsstöd från Klimatklivet ges först och främst till de åtgärder som ger störst och varaktig minskning av växthusgasutsläpp per investerad krona. Det gäller därför att hitta kostnadseffektiva lösningar som ger tydliga utsläppsminskningar. Stödet kan sökas av företag, föreningar, myndigheter och andra organisationer, men inte av privatpersoner.

Alla former av konkreta åtgärder som ger en tydlig klimatnytta kan få stöd, men Naturvårdsverket har särskilt pekat ut ett antal branscher och områden där de gärna ser fler ansökningar:

  • Spillvärme – det finns stor potential i att nyttja spillvärmen från exempelvis industrier och datorhallar.
  • Cirkulära flöden – nya anläggningar för till exempel återvinning av plast och textil eller produktion av grön betong.
  • Jordbruket – fossila bränslen kan ersättas med biobränslen eller el.
  • Biokol – produktion samt användning som värmekälla, för jordförbättring eller som kolsänka minskar utsläppen i flera led.
  • Elektrifiering – ger viktig omställning inom transportsektorn, där sjöfarten och flyget, som har kommit in i Klimatklivet på senare år, har ytterligare potential.
  • Biogas – produktion, tankstationer, fordon och konvertering från fossila bränslen inom industrin.
  • Vätgas – har potential att ställa om industrin och transportsektorn. Produktion och infrastruktur för grön vätgas har redan fått investeringsstöd från Klimatklivet.
  • Hållbara biodrivmedel och elektrobränslen – investeringar i produktion för att ersätta fossila bränslen i transportsektorn.
  • Energieffektivisering – och utfasning av fossila bränslen hos små och medelstora industriföretag.

Tidigare har många även fått stöd för publika laddstationer för elfordon, och där gäller nya regler från och med i år.

– Aktörer kommer även fortsättningsvis att kunna få stöd för laddstationer men nu gäller minimikriterier för effekt och antal laddpunkter, samt att vissa områden kommer vara exkluderade från stöd på grund av att laddbehovet där bedöms uppfyllt. Utöver de vanliga Klimatklivsomgångarna så håller Naturvårdsverket två gånger i år öppet samråd om publik laddning och därefter separata utlysningar där aktörer kan komma in med anbud om att sätta upp laddstationer. Det är ett nytt system som vi håller på och lär oss, men vi hoppas att det ska fungera bra och bidra till bättre laddinfrastruktur, säger Anna Sorby.

Ny ansökningsperiod

Idag öppnar en ny ansökningsomgång för investeringsstöd från Klimatklivet. Ansökan är öppen fram till kl 16.30 den 18 maj. Nästa, och årets sista, ansökningsomgång kommer att vara öppen från den 23 augusti till 8 september.

Läs mer och ansök om stöd via länsstyrelsens webbplats
Mer information om klimatinvesteringsstöd

Kontakta gärna oss på länsstyrelsen för att få vägledning i din ansökan!

Kontakt