Risk för skogsbrand i Gotlands länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Totalförsvar för ett starkare Gotland

Ett gotländsk fiskeläge med fiskebodar intill havet. På bilden ligger tre småbilder föreställande uniformerad och civilklädd myndighetspersonal.

Samtidigt som Sverige rustar den militära förmågan pågår ett arbete med att stärka landets civila beredskap inom ramen för ett nytt totalförsvar. I december 2017 gav regeringen i uppdrag till Försvarsmakten och Länsstyrelsen i Gotlands län att starta ett utvecklingsarbete kring samverkan och organisation inom totalförsvaret på ön. I dag offentliggörs slutrapporten ”Totalförsvar för ett starkare Gotland”.

Länsstyrelsen och Gotlands regemente har gjort arbetet i samverkan med Region Gotland, de frivilliga försvarsorganisationerna, det gotländska näringslivet, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap och en rad andra aktörer.

Regeringen vill att Utvecklingssatsning Totalförsvar, som satsningen har kallats, till en del ska kunna tjäna som förebild när totalförsvaret ska byggas upp i andra delar av Sverige.

– Intresset från övriga Sverige har under hela arbetet varit stort. Försvaret och länsstyrelsen har ständigt bjudits in till andra län, till kommuner, organisationer och privata aktörer för att föreläsa om vårt arbete med att utveckla totalförsvaret, säger Anders Flanking, landshövding i Gotlands län.

Genom att utgå från de värsta scenarierna har också vardagens krisberedskap kunnat stärkas.

Kartläggningar av samhällsviktiga sektorsområden med mål att klara ö-drift i 90 dagar har påbörjats och resulterat i en åtgärdslista som kan ligga till grund för fortsatt planering.

Mallar och rutiner har uppdaterats och beredskapsplaner för länet påbörjats. Vidare har länsstyrelsen tagit fram en struktur för krigs- och krisledningsorganisation, övat och utbildat sin personal samt tagit fram en långsiktig plan för personalförsörjning.

En modell för samverkan mellan det civila och militära försvaret i höjd beredskap har tagits fram och övats.

– Utvecklingssatsning Totalförsvar har lett till massor av fördelar. Vi inom Försvarsmakten har exempelvis kommit mycket närmare våra civila samverkansparter genom att vi byggt gemensamma strukturer, utbildats och övat tillsammans. Vi har lärt känna varandra och varandras organisationer på ett sätt vi nog inte hade gjort annars, och det gynnar totalförsvaret, säger Mattias Ardin, tidigare chef för Gotlands regemente.

Den särskilda satsningen är nu avslutad och grundplattan är lagd för det fortsatta arbetet med att bygga upp ett modernt totalförsvar på Gotland.

Slutrapporten har skickats till regeringskansliet och ska under försommaren föredras muntligt av länsstyrelsen och Gotlands regemente för delar av regeringen. Rapporten omfattar drygt 200 sidor samt 33 bilagor.

Slutrapporten finns tillgänglig på Länsstyrelsen i Gotlands läns webbplats

 

FAKTA TOTALFÖRSVAR

Totalförsvaret är den verksamhet som behövs för att förbereda Sverige för krig. Det består av det civila försvaret och det militära försvaret tillsammans. Målet med totalförsvaret är att kraftsamla hela landets resurser mot samma mål: att försvara Sverige. Totalförsvaret aktiveras av regeringen efter beslut om höjd beredskap.

Det militära försvaret är beroende av ett starkt civilt försvar. Utan till exempel drivmedel, livsmedel och sjukvård går det inte att försvara Sverige. För att det civila försvaret ska kunna utföra sitt uppdrag behöver det militära försvaret klara att skydda samhället och dess funktionalitet. Båda delarna är alltså beroende av varandra och behövs i det totala försvaret av landet.


Kontakt