Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Sänkt skyddsnivå efter minskad risk för fågelinfluensa

Ett foto på fyra vit/grå hönor som ser ut att springa mot kameran i ett grönt gräs, tätt följda av en vitgrå tupp.

Nu får fåglarna äntligen röra sig mer fritt igen.

Efter en ny riskbedömning från Statens veterinärmedicinska anstalt upphävs nu restriktionerna för alla fjäderfän och fåglar som hålls för privat eller kommersiellt bruk. För dig med fjäderfän på Gotland innebär det att du nu får släppa ut dina fåglar.

Sedan november 2021 har Gotlands län bedömts vara en högriskområdet för fågelinfluensa. Det har inneburit att de som har höns eller fjäderfän fått vidta restriktioner. Men nu, tack vare vårens värme och det faktum att en större andel av fåglarnas vårflytt är avklarad, bedöms risken för smitta vara låg. Jordbruksverket upphäver därför högriskområdet.

– Det är glädjande besked för många. Vi uppskattar att ägare av fågelbesättningar tagit sitt ansvar och hållit sina fjäderfän inomhus under den här perioden, säger Agneta Karlsson Norström, länsveterinär vid Länsstyrelsen i Gotlands län.

Under 2021 konstaterades ett flertal fall av fågelinfluensa på Gotland. Även om faran just nu verkar vara över betonar Agneta vikten av att fortsatt vara försiktig.

– Vi har lärt oss att läget snabbt kan ändras. Det är därför viktigt att man är fortsatt noga med hygien och smittskydd för att minimera risken för smitta. Det gäller särskilt om det finns många vattenlevande vilda fåglar eller flyttfågelsträck nära gården, säger Agneta Karlsson Norström.

Län där högriskområde gällt och som nu upphävts

 • Blekinge län
 • Gotlands län
 • Hallands län
 • Kalmar län
 • Skåne län
 • Del av Jönköpings län (ett område på 20 kilometer närmast Vättern) Stockholms län
 • Södermanlands län
 • Uppsala län
 • Västra Götalands län
 • Örebro län
 • Östergötlands län

Kontakt