Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Naturvårdsbränning på
Gotska Sandön planeras i maj

Närbild på markbrand i barrskog. Flammor flammar upp i närheten av ett barrträd. Det är rök i bakgrunden men träden brinner inte.

Under en naturvårdsbränning eldas i första hand bränslet i marknivå. För att de naturvårdarande effekterna ska bli som bäst är det främst humuslagret i marken som ska glödbrännas. Foto: David Skoog

Under maj månad 2022 planeras en naturvårdsbränning på Gotska Sandön för naturens och brandsäkerhetens skull.

Att genomföra kontrollerade bränder, så kallade naturvårdsbränningar, är en del av skötseln av Gotska Sandön. Genom att kontrollerat låta delar av skogen brinna tryggas både djurens och människornas fortsatta vistelse på ön.

Brand har varit ett naturligt inslag för skogarna på Gotska Sandön genom historien. Men sedan 1917 har ingen större brand inträffat och de mindre bränder som uppstått till följd av blixtnedslag har snabbt släckts. Men när inga bränder sker växer sig den lättantändliga markvegetationen starkare, och successivt blir riskerna med en okontrollerad brand större och större. Genom kontrollerade bränningar skapas säkrare zoner kring de områden som är bebyggda samtidigt som många arter gynnas av den miljö som en bränd skog ger. Därför planeras Gotska Sandöns första naturvårdsbränning.

Årets naturvårdsbränning

Det är ett ungefär 30 hektar stort område sydost om fyrbyn som planeras att brännas under tre dagar i maj 2022. Naturen i området skulle må bra av en bränning och där är markbränslet även stort vilket kan innebära en risk vid en spontan okontrollerad brand, om det inte reduceras genom kontrollerad bränning.

Naturvårdsbränningen utförs av ett kompetent bränningslag i samverkan med räddningstjänsten, SOS Alarm, Kustbevakningen, brandflyget med flera.

Kan bli inställd

En naturvårdsbränning kan bara ske när väder och markförhållanden är gynnsamma. Lagom uttorkning av marken, väder, vind och meteorologiska förhållanden måste vara rätt. Det är därför svårt att i förhand bestämma exakt vilka datum som man ska genomföra en naturvårdsbränning utan de bestäms utifrån väderförhållandena. Allmänheten kommer bli informerad via lokalradion och länsstyrelsens hemsida inför, och i samband med, bränningen.

Vill du veta mer?

Du kan läsa mer om naturvårdsbränning och dess betydelse för Gotska Sandön via den här länken. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Vill du ha meddelande via SMS när bränningen startar och vid viktiga skeden under bränningens gång? Anmäl dig via vårt formulär nedan.

Eventuell organisations eller företagstillhörighet

Kontakt