Risk för skogsbrand i Gotlands länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Länsstyrelsen och Kustbevakningen genomför gemensam fisketillsyn

En hand som håller i ett kastspö.

Under perioden 1 mars till 31 maj är det förbjudet att fiska abborre och gädda i kustvattenområdet inom Gotlands län. Idag genomför Länsstyrelsen i Gotlands län och Kustbevakningen en gemensam fisketillsyn för att försäkra sig om att regeln efterföljs.

Syftet med bestämmelsen om fredning av abborre och gädda är att skydda fiskbestånden under och i anslutning till lekvandring och lekperiod. För både gädda och abborre har en drastisk minskning av populationen konstaterats med början på 1990-talet. En viss ljusning kan skönjas för abborren men det är för tidigt att säga om det är en generell positiv trend för arten. Samma utveckling kan inte sägas gälla för gäddan.

Under resten av året ska regelverket för gädda följas när det gäller minimimått och maximimått samt fångstbegränsning. För gädda är minimimåttet 40 cm och maximimåttet 75 cm. Vid handredskapsfiske får maximalt tre gäddor mellan 40–75 cm behållas per fiskare och dygn. Storleksbegränsningen gäller hela Östersjön utom Bottenviken.

Under våren kommer fisketillsynen särskilt att utföras i områden där det förekommer gädd- och abborrlek.

Kontakt