Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Beslut om bildande av ett nytt naturreservat

Länsstyrelsen i Gotlands län har den 12 april 2022 beslutat att bilda samt meddela föreskrifter för naturreservatet Hejdebyhöjden.

Naturreservatet berör fastigheterna Endre Endre Kvie 2:2 och Hejdeby Suderbys 2:1.

De fullständiga besluten med föreskrifter finns tillgängliga hos Länsstyrelsen i Gotlands län, 621 85 Visby.

Besluten kan överklagas hos regeringen genom skrivelse som ska ha kommit in till gotland@lansstyrelsen.se eller Länsstyrelsen i Gotlands län, 621 85 Visby, senast tre veckor efter att denna kungörelse är införd i ortstidning.
Diarienummer 511-2469-18 bör anges.

Kontakt

Landshövding

Anders Flanking

Besöksadress

Visborgsallén 4

Postadress

621 85 VISBY

Organisationsnummer

202100-2312

Följ oss