• Räddningstjänsten avråder från eldning

    Med anledning av stigande temperaturer under midsommarhelgen så avråder räddningstjänsten från eldning från och med idag den 23 juni. Beslutet om "eldning avrådes" gäller tillsvidare

Aktuella varningsmeddelanden i Gotlands länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Beslut om bildande av ett nytt naturreservat

Länsstyrelsen i Gotlands län har den 12 april 2022 beslutat att bilda samt meddela föreskrifter för naturreservatet Hejdebyhöjden.

Naturreservatet berör fastigheterna Endre Endre Kvie 2:2 och Hejdeby Suderbys 2:1.

De fullständiga besluten med föreskrifter finns tillgängliga hos Länsstyrelsen i Gotlands län, 621 85 Visby.

Besluten kan överklagas hos regeringen genom skrivelse som ska ha kommit in till gotland@lansstyrelsen.se eller Länsstyrelsen i Gotlands län, 621 85 Visby, senast tre veckor efter att denna kungörelse är införd i ortstidning.
Diarienummer 511-2469-18 bör anges.

Kontakt