Aktuella varningsmeddelanden i Gotlands länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Nya regler för Klimatklivet

Närbild av en elbil som står på laddning.

EU-kommissionen har infört nya regler för investeringsstöd till publik laddinfrastruktur. Förändringarna innebär bland annat att det tillkommer samråd och utlysningar inom Klimatklivet under 2022.

– De nya reglerna innebär bland annat att Naturvårdsverket tillsammans med länsstyrelserna kommer att bjuda in till samråd kring behov och lämpliga platser för utbyggnad av laddinfrastruktur. Samrådet sker digitalt via länsstyrelsens webb och är öppet för alla aktörer, säger Anna Sorby, klimathandläggare vid Länsstyrelsen i Gotlands län.

Efter samrådet görs en utlysning där aktörer får lämna anbud på installation av laddplatser utifrån behov som kommit fram under samrådet. Inkomna anbud som gäller samma plats ställs i konkurrens mot varandra och de mest kostnadseffektiva laddstationerna kommer att få stöd. Publik laddinfrastruktur som planeras på marknadsmässig grund inom tre år kommer inte kunna beviljas stöd.

– På Gotland har vi fortfarande ett stort behov av utbyggnation av publik laddning. Det är bara AC-laddning för lätta fordon som inom några delar av gotländska tätorter kan anses ha en bra täckning idag. Det innebär att det finns väldigt goda möjligheter för aktörer att få stöd för att bygga ut laddinfrastrukturen på ön, säger Anna Sorby.

Exempel på laddinfrastruktur som efterfrågas nationellt idag, men som hittills byggts i för låg takt, är snabbladdstationer för personbilar med en effekt på 150 kW eller mer och stationer med flera laddpunkter på samma plats.

– Naturvårdsverket har en förhoppning om att det ändrade ansökningsförfarandet kan bidra till fler publika laddstationer med högre effekter. Det skulle främja en tät laddinfrastruktur och möta behov i takt med den ökande försäljningen av elbilar, säger Anna Sorby.

För att öka utbyggnadstakten har Naturvårdsverket också lämnat ett förslag till regeringen om ökade stödnivåer för investeringar i publik laddinfrastruktur.

Samrådet med möjlighet att skicka in synpunkter pågår 11-28 april.

Anbud för publik laddinfrastruktur ska lämnas in 23 maj –7 juni. Ansökningsperioden för övriga åtgärder i Klimatklivet är öppen 3–18 maj.

Om Klimatklivet på Naturvårdsverkets webbplats Länk till annan webbplats.

Fakta om Klimatklivet

Klimatklivet är ett stöd till investeringar som minskar utsläppen av koldioxid och andra växthusgaser. Stödet hanteras av Naturvårdsverket medan länsstyrelsen har hand om vägledning kring ansökan och viss handläggning av stödet. Investeringsstöd från Klimatklivet ges först och främst till de åtgärder som ger störst, varaktig minskning av växthusgasutsläpp per investerad krona. Sedan starten 2015 har Klimatklivet fördelat 8 miljarder kronor till företag, organisationer och kommuner som ansökt om stöd för klimatinvesteringar.

Kontakt