Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Gotland förbereder sig för ökat flyktingmottagande

En person som drar en resväska på hjul.

På liknande sätt som vid flyktingmottagandet 2015-2016 samverkar nu statliga myndigheter, Region Gotland och civilsamhällets organisationer för att kunna möta ett eventuellt ökat flyktingmottagande från Ukraina.

Sedan den 14 mars träffas representanter för Länsstyrelsen i Gotlands län, Migrationsverket, Statens servicecenter, Arbetsförmedlingen, Polisen, Region Gotland, Röda Korset, Rädda Barnen, RF-SISU, Gotlands bildningsförbund och Svenska kyrkan en gång i veckan för att dela information, diskutera eventuella utmaningar och samordna olika åtgärder som kan behöva vidtas vid ett ökat flyktingmottagande från Ukraina.

– Efter tre möten ser vi tydligt att det pågår många viktiga insatser och förberedelser i länet. Organisationer förbereder hjälp med läxläsning, utdelning av ryggsäckar med skolmaterial, aktiviteter och språkundervisning. Region Gotland inventerar bland annat möjligt boende och förbereder för att kunna erbjuda skolundervisning och hälso- och sjukvård till människor som flytt från kriget. Andra myndigheter och organisationer bidrar med bland annat omvärldskunskap och informationsinsatser, säger försvarsdirektör Kicki Scheller.

Den samlade informationen från de här samverkansmötena är också ett viktigt underlag till den samlade lägesbild för länet som länsstyrelsen löpande rapporterar in till Regeringskansliet.

– Precis som 2015 så finns det i detta forum ett stort engagemang och en vilja att samverka och bidra med värdefull erfarenhet och kunskap. Utifrån våra olika uppdrag och resurser skapar vi tillsammans en beredskap för att ta emot flyktingar, säger länsstyrelsens integrationsstrateg Annette Johansson.

Kontakt