Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Rättelse: Resultat av inventering av boendeplatser i Gotlands län

Länsstyrelsen har identifierat att ett fel har smugit sig in i rapporteringen till Migrationsverket av möjliga tillfälliga boendeplatser för flyktingar. Det totala antalet platser i Gotlands län ska vara 1684 och ingenting annat.

Av dessa är cirka 550 lokaler för boende och resterande cirka 1130 möjliga tillfälliga sovplatser i idrottshallar och liknande.

– Det är den mänskliga faktorn som har spelat in. Två extra nollor smög sig in på en rad i en Excelfil. Vi beklagar att vår första rapportering inte var korrekt och rättar nu till det där så krävs, säger Amy Rankin, biträdande försvarsdirektör vid Länsstyrelsen i Gotlands län.

Kontakt