• Koka vattnet – förorenat dricksvatten inom Visby vattenledningsområde

    Det kommunala dricksvattnet i Visby, Vibble, Västerhejde, Själsö, Brissund, Väskinde, Tofta, Västergarn och Eskelhem är förorenat av bakterien Clostridium. Region Gotland uppmanar alla med kommunalt dricksvatten i området att koka allt vatten innan man dricker det eller använder det till matlagning. Senaste nytt om händelseutvecklingen hittar du på www.gotland.se/kokavattnet

Vind i kombination med snöfall i Gotlands länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuell vädervarning.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Inventeringen klar: 74 000 boendeplatser i Sveriges län

74 000 tillfälliga boendeplatser som Migrationsverket kan använda utifrån behov. Det blev resultatet av länsstyrelsernas inventering av boendeplatser för att ordna tak över huvudet åt människor som flytt Ukraina och andra länder.

Uppdatering av boendeinventering den 5 april

Länsstyrelserna uppdaterade den 5 april inventeringen av tillfälliga boendeplatser. Det totala antalet boendeplatser som Migrationsverket kan använda utifrån behov uppgår nu till 73 647 stycken istället för 74 042 boendeplatser som uppgavs den 25 mars.

Bakgrunden till uppdateringen är att den ursprungliga listan inkluderade alla boendeplatser som kommuner med flera rapporterat in till och med morgonen den 25 mars. Under fredagen den 25 mars drog några aktörer tillbaka sina platser medan andra aktörer tillkom med ytterligare boendeplatser. Utöver detta förekom även ett skrivfel i den ursprungliga listan, vilket bidragit till att antalet platser i Gotlands län minskat från 3 278 till 1 684 platser i den uppdaterade listan.

Nyheten är uppdaterad med siffrorna i den reviderade listan.

Länsstyrelserna överlämnade i fredags resultatet av inventeringen till Migrationsverket som gjorts på uppdrag av regeringen. Inventeringen innehåller en lista med lägenheter, skolor, idrottshallar, campingplatser, stugbyar, semesteranläggningar, vandrarhem, modulboenden och lagerlokaler. Dessa kan nu Migrationsverket – utifrån behov – använda som tillfälliga boendeplatser för människor som är i behov av skydd. Listan innehåller även mark som kan användas för att exempelvis ställa upp tillfälliga boenden på.

– Sveriges kommuner, regioner, myndigheter, privat sektor och civilsamhället har gjort ett både snabbt och gediget arbete med att finkamma Sverige på möjliga boendeplatser. Resultatet är ett styrkebesked från hela samhället, säger Abigail Choate, operativ chef för länsstyrelsernas nationella samordningskansli och försvarsdirektör vid Länsstyrelsen Stockholm.

Boendeplatserna redovisas utifrån om de passar att användas under en kortare tid (65 procent) eller är lämpliga att bo i upp till ett år (35 procent). De är även uppdelade per län och kommun.

Av de 73 647 platserna finns 1684 i Gotlands län.

Inventeringen beskriver också när de olika boendeplatserna kan börja användas, hur snabbt de kan ställas i ordning och hur länge Migrationsverket kan använda dem.

– Jag vill understryka att det är just en inventering som länsstyrelserna har sammanställt. I nuläget går det inte att svara på om alla platserna kommer att behöva användas. Det är Migrationsverket som bestämmer när och hur många av dessa boendeplatser som de behöver, och då tar kontakt med berörd aktör, säger Abigail Choate.

De platser som fanns med i länsstyrelsernas tidigare inventering omfattas i viss utsträckning även av denna inventering.

Inventerade boendeplatser uppdelat per län och kommun (pdf) Pdf, 294.3 kB.

Boendeplatser nationellt uppdelat per regi

  • Kommun: 55 procent
  • Stat: 1 procent
  • Region: 4 procent
  • Privat*: 37 procent
  • Annan (främst civilsamhället): 3 procent.

* Med privat regi menas boendelösningar som tillhandahålls av företag, bolag etcetera. Privatpersoners bostäder har inte inventerats.

Kontakt

Jonas Johansson

Kommunikationschef

Nationella samordningskansliet

Dela sidan:

Landshövding

Anders Flanking

Besöksadress

Visborgsallén 4

Postadress

621 85 VISBY

Organisationsnummer

202100-2312

Följ oss