Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Utlysning för regionala elektrifieringspiloter för tunga transporter

En tung lastbil på en landsväg omgärdad av barrskog.

Den 23 mars öppnade Energimyndigheten en utlysning för regionala elektrifieringspiloter. Det är ett stöd till utbyggnad av strategiskt placerade publika ladd- och tankstationer för el och vätgas. Syftet med stödet är att bidra till ökad elektrifiering av regionala tunga vägtransporter.

Energimyndigheten ska fördela 1 543 miljoner kronor till aktörer som vill gå samman för att bygga upp en regional infrastruktur med strategiskt placerade publika ladd- och tankstationer för el och vätgas.

Stödet täcker upp till 100 procent av stödberättigande kostnader och som mest 220 miljoner kronor. Stödberättigade kostnader är kostnader kopplade till uppförande, installation eller uppgradering av laddnings- eller tankningsinfrastrukturen. Stödet kan sökas av exempelvis företag som bedriver ekonomisk eller icke-ekonomisk verksamhet, offentlig sektor och institut med anknytning till relevanta företag. Privatpersoner kan inte söka stödet.

Ladd- och tankstationerna ska färdigställas senast den 30 september 2023 och vara i drift i minst 5 år. Som en del i pilot-begreppet ingår också att laddstationen är tillgänglig för utvärdering och informationsinhämtning under samma tidsperiod och att Energimyndigheten har rätt att sprida erfarenheter från piloten i syfte att främja kunskapsöverföring till andra aktörer regionalt och nationellt.

Länsstyrelsen bistår med bedömning

Energimyndigheten hanterar ansökningar och utbetalningar samt samordnar arbetet med informationsspridning. Länsstyrelserna kommer, utifrån sin roll som regional samordnare av arbetet med energiomställning och minskad klimatpåverkan, att bistå Energimyndigheten med att bedöma om sökande projekt är strategiskt viktiga för att påskynda elektrifieringen av regionala tunga godstransporter.

Utlysning och webbinarier om utlysningen

Den första utlysningen öppnade 23 mars 2022 och stänger 22 april 2022. Om medel finns kvar kommer flera utlysningar att göras under 2022.

Utlysningen på Energimyndighetens webbplats Länk till annan webbplats.

FAQ om stödet på Energimyndighetens webbplats Länk till annan webbplats.

Energimyndigheten anordnar webbinarier om utlysningen den 30 mars och den 19 april. På mötet informerar Energimyndigheten om utlysningen, ansökningsprocessen, bedömningen av ansökningar och svarar på frågor.

Anmälan till webbinarier på Energimyndighetens webbplats Länk till annan webbplats.

Kontakt