Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Förslag till bildande av naturreservatet Svalings, Gothem Svalings 1:18

Länsstyrelsen avser att bilda naturreservatet Svalings på fastigheten Gothem Svalings 1:18. Länsstyrelsen har tagit fram ett förslag till beslut och skötselplan för det blivande naturreservatet som nu är ute på remiss.

Innan Länsstyrelsen fattar beslut om naturreservat ska ägare och innehavare av särskild rätt till marken få möjlighet att yttra sig över förslaget. Inom det blivande reservatet finns Svalings dikningsföretag. Genom denna kungörelse söker Länsstyrelsen delägarna i dikningsföretaget.

Förslaget till beslut med föreskrifter och skötselplan finns tillgängliga på Länsstyrelsens webbplats alternativt hos Länsstyrelsen i Gotlands län, Naturvårdsenheten. Synpunkter på remissen kan lämnas senast den 19 april 2022 till Länsstyrelsen i Gotlands län via post eller e-post. Märk yttrandet med dnr 511-729-2018.

Om du har frågor är du välkommen att kontakta Petra Lundin, naturvårdsenheten, på telefon: 010- 223 93 19.

Förslag till bildande av naturreservatet Svalings Pdf, 1.8 MB.

Följebrev till förslaget Pdf, 144.1 kB.

Förslag till skötselplan för naturreservatet Svalings Pdf, 5.9 MB.

Kontakt