• Koka vattnet – förorenat dricksvatten inom Visby vattenledningsområde

    Det kommunala dricksvattnet i Visby, Vibble, Västerhejde, Själsö, Brissund, Väskinde, Tofta, Västergarn och Eskelhem är förorenat av bakterien Clostridium. Region Gotland uppmanar alla med kommunalt dricksvatten i området att koka allt vatten innan man dricker det eller använder det till matlagning. Senaste nytt om händelseutvecklingen hittar du på www.gotland.se/kokavattnet

Snöfall i Gotlands länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuell vädervarning.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Kustområde på Furilden restaureras inför gäddans lek

Flygbild över det område på Furilden som är tänkt att restaurera.

Lagunerna ligger på västra delen av Furilden och har ett utsatt läge mot Östersjön.

På Furildens västra sida ligger ett system av laguner som länsstyrelsen, i samarbete med Sportfiskarna, identifierat som en prioriterad lokal att restaurera.

Restaureringen av lagunerna ska gynna beståndet av rovfisk i Östersjön. Området har rätt förutsättningar för att vara ett bra reproduktionsområde.

– Vi vill förbättra förutsättningarna för abborre och gädda att nå lagunerna för lek. I lagunerna vill vi säkerställa goda förutsättningar för lek och för ägg- och yngelutveckling, säger Daniel Nygren, Fiskevårdshandläggare vid Miljö- och vattenenheten.

På grund av dess utsatta läge skärs lagunens kontakt med Östersjön av då strandgrus och sten bygger vallar genom vågor och strömmar.

– Några av de huvudsakliga åtgärderna som vi planerar är att skapa öppningar mellan lagunerna och Östersjön genom att gräva rännor i strandvallarna och att lägga ut flera risvasar, säger Daniel Nygren.

Sedan 1990-talet har bestånden av vårlekande rovfiskar minskat kraftigt längsmed östersjökusten. I många områden där gädda och abborre tidigare var mycket vanlig visar undersökningar att reproduktionen i det närmsta helt har upphört. Gotland tillhör med sin exponerade kust och sitt läge mitt i egentliga Östersjön ett av de hårdast drabbade områdena.

Arbetet med restaureringen kommer att pågå under 8-9 mars 2022.

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Anders Flanking

Besöksadress

Visborgsallén 4

Postadress

621 85 VISBY

Organisationsnummer

202100-2312

Följ oss