Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Bidrag att söka för tryggare dricksvattenförsörjning

Havs- och Vattenmyndigheten (HaV), har tilldelat Länsstyrelsen i Gotlands län nästan 3,8 miljoner kronor att fördela till lokala projekt som bidrar till att säkra vattenförsörjningen i länet.

Det är fjärde året som regeringen, via HaV, satsar på att trygga tillgången till dricksvatten i landet. Totalt avsätts nu 84 miljoner kronor uppdelat på två år, varav nästan 3,8 miljoner kronor tilldelas Gotland.

Pengarna ska användas till åtgärder som syftar till bättre vattenhushållning och bättre tillgång till dricksvatten. Bidrag kan sökas av såväl Region Gotland som föreningar och företag, samt användas av länsstyrelsen för dricksvattenfrämjande arbete.

– Det kan till exempel handla om projekt för vattenbesparande teknik, framtagande av kunskaps- eller planeringsunderlag och investering i ny teknik. HaV uppmuntrar särskilt samarbeten över större geografiska områden, som till exempel avrinningsområden, säger Louise Bergqvist, vattenhandläggare vid länsstyrelsen.

Bidraget kan som högst vara 1 000 000 kronor och avse högst 50 procent av kostnaden för de stödberättigade åtgärderna. Ansökan om bidrag görs till länsstyrelsen senast den 22 april 2022.

Mer information om stöd för säkrad vattentillgång

Kontakt