Risk för vattenbrist i Gotlands länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Gädda och abborre fredade under lekperioden 1 mars – 31 maj

En gädda tittar fram mellan vasstrån under vattnet. Ungefär halva gäddan syns.

Gäddan och abborren har sin lekperiod nu på våren och under den tiden är det förbjudet att fiska gädda utmed den gotländska kusten. Foto: Mostphotos.

Nu börjar gäddan och abborren att leka vilket också innebär att det är förbjudet att fiska gädda och abborre mellan 1 mars och 31 maj i kustvattenområdet inom Gotlands län.

Gädda och abborre är två mycket viktiga arter för våra kustnära ekosystem. Och då bestånden behöver öka skyddas de under lekvandring och lekperiod.

Gädda skyddas även utanför lekperioden

Efter 31 maj, och under resten av året, finns ett regelverk att följa när man fiskar gädda. Då gäller minimimått och maximimått samt en fångstbegränsning.

För gädda är minimimåttet 40 cm och maximimåttet 75 cm.
Vid handredskapsfiske får maximalt tre gäddor mellan 40–75 cm behållas per fiskare och dygn.

Länsstyrelsen rekommenderar

På grund av att både gädda och abborre är såpass viktiga för våra ekosystem rekommenderar länsstyrelsen att:

  • inte ta upp mer än maximalt 5 abborrar/fisketillfälle vid spöfiske och att vara återhållsam om du fiskar med nät.
  • inte ta upp abborrar som är längre än 30 centimeter, eftersom de större abborrarna är extra viktiga för att reglera andra fiskarter som till exempel storspigg och svartmunnad smörbult.
  • helst undvika att fiska efter gädda. Skulle du få en gädda i nät eller på kroken så släpp om möjligt tillbaka den. Alla gäddor är idag viktiga för att på sikt få tillbaka ett livskraftigt bestånd av arten.

Vid frågor kontakta Peter Landergren, länsfiskekonsulent, på telefon 010-223 92 56

Kontakt

Landshövding

Anders Flanking

Besöksadress

Visborgsallén 4

Postadress

621 85 VISBY

Organisationsnummer

202100-2312

Följ oss