Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Länsstyrelsen utmanar myndigheter att bidra till ny folkbildningskampanj

Logotyp med en grön glödlampa och texten Gotland ställer om

Hela världen håller på att ställa om för att bekämpa klimatförändringen och uppnå ett mer hållbart energisystem. Gotland ska vara en förebild inom den omställningen. 2040 ska Gotland vara klimatneutralt och energisystemet ska baseras på förnybar energi. För att nå dit behöver vi bli fler som lär oss mer om energi- och klimatomställningen, något som kampanjen ”Gotland ställer om” ska bidra till. Länsstyrelsen i Gotlands län utmanar nu andra myndigheter som finns representerade i länet att ansluta sig till kampanjen.

Den nyligen lanserade treåriga kampanjen Gotland ställer om är ett initiativ där nätverk, organisationer, företag, föreningar och myndigheter runt om på Gotland bidrar till samtal och kunskapshöjning om energi- och klimatomställningen. Kampanjen ska bidra till ökad förståelse, delaktighet och engagemang om vad privatpersoner, företag och organisationer kan göra i den omställning vi står inför.

Aktörer på Gotland uppmuntras att aktivt ställa sig bakom folkbildningskampanjen, vara med och synliggöra den, anordna aktiviteter samt delta i aktiviteter. Länsstyrelsen har varit med och planerat och finansierat kampanjen, och vill nu utmana de statliga myndigheter som finns representerade i länet att ansluta sig till den och bidra till ett kunskapslyft inom energi- och klimatfrågor.

– Vi ser gärna att fler statliga myndigheter ställer sig bakom kampanjen. Offentlig sektor kan inom kampanjen exempelvis lyfta sitt arbete med miljöledning, utbilda medarbetare och föra interna samtal om energi och klimat. Externt kan man bidra till kunskapshöjning och dialog om till exempel teknikutveckling, hantering av målkonflikter och möjligheter till finansiering, säger landshövding Anders Flanking.

Skiftet till ett klimatneutralt samhälle förutsätter attityd- och beteendeförändringar. Länsstyrelsen i Gotlands län planerar själva att bidra till Gotland ställer om genom bland annat föreläsningar och informationsträffar, via Klimatklivet, Greppa Näringen och Gotland Energidialog.

Bakgrund

Förra året bildades en arbetsgrupp för en folkbildande kampanj inom energi- och klimatområdet. I gruppen fanns representanter från Gotlands Bildningsförbund samt studieförbunden, Gretas Gamlingar, Uppsala universitet Campus Gotland, Fenomenalen, Energicentrum Gotland och Länsstyrelsen i Gotlands län. Det hölls även par samordningsmöten för folkbildningsaktörer. Arbetet resulterade i det gemensamma initiativet Gotland ställer om.

Mer information om initiativet på Energicentrum Gotlands webbplats Länk till annan webbplats.

Kontakt